LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius. Tel. / faks. (8 5) 275 03 40, el. p. biblioteka@vpu.lt.
GooglePaieška Internete Bibliotekoje
 
Katalogų sistema
Elektroninis bibliotekos katalogas

Visi nuo 1995 metų bibliotekoje gaunami dokumentai aprašomi elektroniniu būdu. Informaciją apie šiuos dokumentus galima rasti LEU bibliotekos elektroniniame kataloge arba Lietuvos virtualioje bibliotekoje.

Abėcėlinis katalogas

Kataloge dokumentų kataloginės kortelės sudėtos abėcėlės tvarka pagal autorių pavardes, dokumentų antraštes (112 kab.).

Dėmesio: Nuo 2001 m. liepos mėnesio katalogas nepildomas naujomis kortelėmis. Informaciją apie naujai įsigytus spaudinius rasite tik LEU bibliotekos elektroniniame kataloge.

Sisteminis katalogas

Kataloge dokumentų kataloginės kortelės sudėtos pagal mokslo šakas ir jų skirsnius hierarchine logine tvarka (nuo bendro prie atskiro), universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) pagrindu (priešais 112 kab.).

Informacijos paiešką sisteminiame kataloge palengvina abėcėlinė-dalykinė rodyklė, kurioje sąvokų pavadinimai yra surašyti abėcėlės tvarka, o šalia jų pateikiami sisteminio katalogo skyrių indeksai (112 kab.). 

Dėmesio: Nuo 2001 m. liepos mėnesio katalogas nepildomas naujomis kortelėmis. Informaciją apie naujai įsigytus spaudinius rasite tik LEU bibliotekos elektroniniame kataloge.

Tarnybinis katalogas

Tai katalogas, naudojamas bibliotekos vidaus reikalams. Jame pateikiama informacija apie bibliotekos gaunamų dokumentų egzemplioriškumą bei paskirstymą.

Tarnybinis katalogas yra bibliotekos Katalogavimo ir tvarkymo skyriuje (108 kab).

Periodinių leidinių

Kataloge pateikiama informacija apie bibliotekos gaunamus periodinius leidinius (teirautis Periodinių leidinių skaitykloje – 111 kab.).

Informaciją apie visus serialinius (periodinius ir tęstinius) leidinius taip pat galima rasti LEU bibliotekos elektroniniame kataloge (pasirinkus Užklausos filtrą: Dok. rūšis – Serialiniai leidiniai).

Duomenis apie periodinių leidinių saugojimo terminus bei vietą galite rasti Periodinių leidinių abėcėlinėje rodyklėje.