LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius. Tel. / faks. (8 5) 275 03 40, el. p. biblioteka@vpu.lt.
GooglePaieška Internete Bibliotekoje
 
Mokslinių straipsnių paieška duomenų bazėse
 1. Kokias tarptautines duomenų bazes, kuriose referuojamų leidinių moksliniai straipsniai gali būti pripažįstami tinkamais vertinant mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų kvalifikaciją, patvirtino Lietuvos mokslo taryba?
  Visą duomenų bazių įtrauktų į tarptautinių duomenų bazių sąrašą rasite čia.
 2. Kaip patikrinti, ar konkretus mokslinis straipsnis yra įtrauktas į Thomson Reuters (ISI) duomenų bazes?
  Tai galite sužinoti, atlikę paiešką Thomson Reuters (ISI) duomenų bazėse Web of Science, kurioje integruota ir Thomson Reuters (ISI) Conference Proceedings Citation Index pagal straipsnio autorių ar pavadinimą. Šiomis duomenų bazėmis galite nemokamai pasinaudoti VU bibliotekoje arba KTU bibliotekose. LEU biblioteka Thomson Reuters (ISI) duomenų bazių neprenumeruoja.
 3. Kaip patikrinti ar mokslinis žurnalas yra įtrauktas į Thomson Reuters (ISI) duomenų bazes?
  Reikėtų ieškoti mokslinio žurnalo pagal pavadinimą, reikšminį žodį ar žurnalo ISSN šiuose Thomson Reuters (ISI) Web of Science leidinių sąrašuose: Arts & Humanities Citation Index (humanitariniai mokslai);
  Social Sciences Citation Index (socialiniai mokslai);
  Science Citation Index Expanded (fiziniai ir technologijos mokslai).
  Arba Thomson Reuters (ISI) Master Journal List sąrašuose: http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
  P.S. Šiuose sąrašuose jūs galite tik patikrinti ar žurnalas yra Thomson Reuters (ISI) duomenų bazės leidinių sąrašuose. Jūs nesužinosite ar konkretus straipsnis yra Thomson Reuters (ISI) duomenų bazėje. Tai galite sužinoti tik nuvykę į VU biblioteką arba KTU ir pasinaudoję prenumeruojama Thomson Reuters (ISI) duomenų baze.
 4. Kur sužinoti mokslinio žurnalo (ISI) citavimo indeksą?
  Mokslinio žurnalo citavimo (angl. Impact Factor) indeksą galite sužinoti, atlikę paiešką Thomson Reuters (ISI) duomenų bazėje Journal Citation Reports. Šia duomenų baze galite nemokamai pasinaudoti VU arba KTU bibliotekoje.
 5. Kaip patikrinti ar konferencijų medžiaga yra įtraukta į Thomson Reuters (ISI) duomenų bazes?
  Reikėtų ieškoti citavimo indeksų medžiagos pagal pavadinimą ar reikšminį žodį šiame Thomson Reuters (ISI) leidinių sąraše: http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
 6. Kokius mokslinius žurnalus, kurie yra įtraukti į Thomson Reuters (ISI) duomenų bazes, prenumeruoja LEU biblioteka?
  LEU bibliotekoje prenumeruojamų mokslinių žurnalų, įtrauktų į Thomson Reuters (ISI) duomenų bazes, sąrašas.
 7. Kokie Lietuvos mokslo žurnalai įtraukti į Thomson Reuters (ISI) duomenų bazes?
  Acta Zoologica Lituanica (ISSN 1392-1657, Ekologijos institutas)
  Baltic Astronomy (ISSN 1392-0049, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas)
  Baltic Forestry (ISSN 1392-1355, Lietuvos, Latvijos ir Estijos miškų institutai, LŽŪU)
  Biologija (ISSN 1392-0146, Lietuvos mokslų akademija)
  Ekologija (ISSN 0235-7224, Lietuvos mokslų akademija)
  Geologija (ISSN 1392-110X, Vilniaus universitetas)
  Informatica (ISSN 0868-4952, Matematikos ir informatikos institutas)
  Problemos (ISSN 1392-1126, Vilniaus universitetas)
  Žuvininkystė Lietuvoje (ISSN 1392-2475, Lietuvos hidrobiologų draugija)
 8. Kaip sužinoti, kuriose tarptautinėse duomenų bazėse yra referuojamas (įtrauktas) konkretus mokslinis žurnalas?
  Lietuvos mokslinius žurnalus galite patikrinti šiame tinklalapyje: http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai
  Reikėtų susirasti mokslinio žurnalo interneto svetainę, kurioje dažnai būna informacija apie žurnalą ir kokiose duomenų bazėse jis yra referuojamas (į kokias duomenų bazes jis yra įtrauktas). Žurnalo interneto svetainę galite surasti per Google paieškos sistemą, paieškos laukelyje įvedę žurnalo pavadinimą (patariame pavadinimą rašyti kabutėse, tuomet bus tikslesni paieškos rezultatai).
  Žurnalas gali neturėti interneto svetainės arba joje gali nebūti informacijos, kokiose duomenų bazėse šis žurnalas referuojamas. Tuomet reikėtų tikrinti įvairiose tarptautinėse duomenų bazėse ar šis žurnalas yra įtrauktas. Pirmiausia siūlome ieškoti žinomiausiose duomenų bazėse, kurių interneto adresus rasite šiame tinklalapyje: http://www.biblioteka.vpu.lt/bibl/mod/DB.html
  Galite Google paieškos laukelyje įvesti mokslinio žurnalo pavadinimą ir žodį "database". Tuomet galbūt suras su kokiomis duomenų bazėmis yra susijęs tas žurnalas. Tinkamas nuorodas reikėtų tikrinti ir ieškoti ar tikrai žurnalas įtrauktas į duomenų bazę.
  Galite parašyti mokslinio žurnalo leidėjui ar redaktoriui ir jų pasiteirauti šios informacijos.
 9. Kaip surasti Lietuvos mokslo žurnalus ar tęstinius leidinius internete?
  Galite pasinaudoti tinklalapiu, kuriame pateiktos šių leidinių interneto svetainių nuorodos: http://www.eperiodika.lt/
 10. Galite naudotis Lietuvos virtualios bibliotekos portalu: http://primo.library.lt. Šioje svetainėje pasirinkite skiltį Straipsniai ir duomenų bazės ir paspauskite skirsnį E. žurnalų paieška ir susiraskite žurnalą pagal pavadinimą ar reikšminį žodį
  .
 11. Kokie mokslo žurnalai prenumeruojami LEU bibliotekoje?
  Mokslo žurnalus, prenumeruojamus LEU bibliotekoje, galite rasti "Bibliotekoje saugomų periodinių leidinių abėcėlinė rodyklėje": http://www.biblioteka.vpu.lt/bibl/mod/periodika.html
  Biblioteka prenumeruoja ne tik spausdintus mokslo žurnalus, todėl reikėtų pasižiūrėti ir bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse.
 12. Kaip sužinoti ar reikalingas mokslinis žurnalas yra kurioje nors Lietuvos bibliotekoje?
  Galite naudotis Lietuvos virtualios bibliotekos portalu: http://primo.library.lt. Šioje svetainėje paspauskite nuorodą E. žurnalų paieška ir susiraskite žurnalą pagal pavadinimą ar reikšminį žodį.
 13. Kaip surasti mokslinius straipsnius man reikalinga tema?
  Galite naudotis mokslo leidinių bibliografinėmis ir visatekstėmis duomenų bazėmis, kurių nuorodas rasite šiuose tinklalapiuose: http://www.biblioteka.vpu.lt/bibl/mod/DB.html
  Galite naudotis mokslo informacijos paieškos portalais: Scholar Google ir Scirus.