Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


 
Išleisti tomai


     
 

         1980, T. 15

         Turinys

 • Vasiliauskas R.
  Darbinio auklėjimo būdai valstiečių Šeimoje (XIX a, pabaiga-XX a. radžia), p. 3.
 • Lazauskienė M.
  Pasakų panaudojimas vaikų auklėjimui lietuvių valstiečių šeimoje, p. 24.
 • Karčiauskienė M.
  XIX a. antrosios pusės mokyklų reformos Lenkijos Karalystėje ir jų poveikis Suvalkijos mokyklai, p. 40.
 • Voveris V.  
  Apie technikumų pedagoginių kadrų struktūrą, p. 63.
 • Rajackas V.  
  Visuomenės vystymosi tendencijos ir mokykla, p. 89.
 • Dževečka A. 
  Mokinių domėjimosi mokomaisiais dalykais problema pedagogikoje, p. 108.
 • Bernotas V.
  Mokomieji stebėjimai ir jų įtaka mokinių žinių kokybei, p. 121.
 • Gučienė G.
  Garsų pamėgdžiojimų lietuvių tautosakoje vaidmuo, mokant vaikus atpažinti paukščių balsus vaikų darželyje, p. 122.
 • Kondraškienė E.
  Dėl anglų kalbos veiksmažodžio laiko formų Present Perfect ir Past Indefinite mokymo aukštojoje mokykloje, p. 133.
 • Paškauskienė S., Merkys G.
  Lingafoninių kabinetų panaudojimas užsienio kalbų mokymui (kai kurių užsienio šalių specialistų patirtis), p. 155.
 • Tidikienė Z.
  Dėl auklėjamųjų televizijos aspektų, p. 177.
© Lietuvos edukologijos universitetas