Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1981, T. 16

         Turinys

 • Pociene J.
  Ikimokyklinio auklėjimo suklestėjimas Lietuvoje Tarybų valdžios metais, p. 3.
 • Buckus P.
  Lietuvos mokytojai - rašytojai ir kultūros veikėjai, p. 14.
 • Rajeckas V.
  Humanitariniai dalykai bendrojo lavinimo mokykloje, p. 46.
 • Valatkienė S.
  „Aktyvios" mokyklos idėjų įtaka J.Vabalo-Gudaičio pedagoginei sistemai, p. 48.
 • Bukauskienė T.
  Mokymo siejimas su gyvenimu ir darbu G. Petkevičaitės-Bitės pedagoginėje veikloje ir pažiūrose, p. 56.
 • Mikėnaitė I.
  Prancūzų kalba Lietuvos mokyklose 1919-1939 metais, p. 66.
 • Pilkauskas Z.
  Istorijos mokymas Tarybų valdžios mokyklose Lietuvoje 1918-1919, p. 76.
 • Pupšys V.
  1905 m. revoliucijos įvykių įtaka pirmųjų privačių lietuviškų bendrojo lavinimo mokyklų atsiradimui, p. 91.
 • Karčiauskienė M.
  Lietuvos mokyklos bei visuotinio pradinio mokymo problemos XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje, p. 109.
 • Lukšienė M.
  Lietuvos edukacinė komisija (1797-1803), p. 127.
 • Šimkauskienė J.
  Lotynų kalbos dėstymas Vilniaus universitete 1579-1832 metais, p. 149.
Lietuvos edukologijos universitetas