Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042

  

    Išleisti tomai


        


 

         1982, T. 17

         Turinys

 • Bitinas B.
  Dėl komunistinio auklėjimo proceso struktūros, p.17.
 • Aramavičiūtė V.
  Šeimos įtaka mokinių dorovinei pozicijai formuoti, p. 28.
 • Kolevas P.
  Švietimas ir komunistiškai sąmoningos asmenybės ugdymas Bulgarijos Liaudies Respublikoje, p. 41.
 • Rajeckas V.
  Asmenybės įsitikinimų samprata, p. 58.
 • Šabasevičius P.
  Aukštesniųjų klasių mokinių komjaunuoliško pareigingumo ugdymas, p. 70.
 • Staskonienė S.
  Kaip pionieriai vertina socialinius reiškinius, p. 87.
 • Tidikis R.
  Dorovinių poreikių samprata ir jų reikšmė asmenybės ugdymui, p. 88.
 • Tamulaitienė A.
  Vyresniųjų moksleivių profesinių-dorovinių orientacijų tyrimas, p. 125.
 • Barzdžiukienė L.
  Literatūros ir meno vaidmuo busimo specialisto doroviniam auklėjimui, p. 143.
 • Voveris V.
  Apie mokymo ir auklėjimo organizavimą technikumuose, p. 145.
Lietuvos edukologijos universitetas