Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042

 

    Išleisti tomai


     
 

         1983, T. 18

         Turinys

 • Vaitkevičius J.
  Mokymo tobulinimo problemos (teorinis aspektas), p. 3.
 • Rajeckas V.
  Pamokos auklėjamojo efektyvumo didinimo budai, p. 36.
 • Paurienė A.
  Mokinių mokymosi problemos, p. 38.
 • Miškinis K.
  Mokymo proceso visuotinumo klausimu, p. 54.
 • Augutis P.
  Mokytojo kontaktas su mokiniais kaip visuotinio mokinių mokymosi aktyvumo didinimo pamokoje faktorius, p. 79.
 • Dumčienė A.
  Besimokančiųjų savarankiško darbo intensyvinimo galimybės, p. 92.
 • Šipanas G.
  Apie elgesio normų ir komunistinio požiūrio į mokymąsi bei darbą santykį darbiniame ugdyme, p. 99.
 • Grabauskienė A.
  Dabartinė I-III klasių mokinių darbinio ugdymo sistema, p. 101.
 • Šernas V. 
  Mokinių kalbos turtinimo teorinė koncepcija ir jos realizavimo būdai, p. 111.
 • Merkys G., Raškauskienė S.
  Apie kai kuriuos užsienio kalbų mokymo efektyvumo didinimo rezervus, p. 127.
 • Piesarskas B.
  Abiturientų žodyninės atsargos tyrimas (remiantis anglų kalbos medžiaga), p. 133.
 • Morkytė J.
  Estetinio ir meninio auklėjimo uždavinių koordinavimo problemos, p. 144.
Lietuvos edukologijos universitetas