Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042

  

    Išleisti tomai


     
 

         1984, T. 19

         Turinys

 • Litvinienė J.
  Vaiko bendravimo šeimoje ypatybės, p. 3.
 • Mondeikienė L.
  Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų iniciatyvaus dorovinio elgesio elementai, p. 20.
 • Grabauskienė A.
  Darbinio auklėjimo vaikų darželyje problemos, p. 21.
 • Ščiurakovskaja L.
  Įpročių tausoti visuomeninį turtą ikimokykliniame amžiuje formavimas, p. 37.
 • Juodaitytė A., Ušeckienė L.
  Sezoninių reiškinių supratimo formavimas ikimokykliniame amžiuje, p. 47.
 • Tidikienė Z.
  Televizija ir ikimokyklinis vaikas, p. 57.
 • Žakaitienė A.
  Bendravimo įtaka ikimokyklinio amžiaus vaikų vaizduotės vystymuisi, p. 64.
 • Glebuvienė V.
  Individualus vaikų garsinės kalbos skirtumai kalbos raidos pradžioje, p. 66.
 • Fėderavičienė E.  
  Darybiniai ir sintaksiniai ryšiai vaikų kalboje, p. 77.
 • Česnauskienė D.  
  Elementarių matematikos vaizdinių formavimo problema supažindinant vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikus su vertės matais, p. 84.
 • Vaičienė A.
  Ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio lavinimo valdymo problemos, p. 94.
 • Rauckis J.
  Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų judesių mokymas, p. 106.
 • Grigaitė B.
  Dėl ankstyvo rašomosios kalbos mokymo metodų, p. 108.
 • Kontautienė Z.
  Liaudies vaikų žaidimų pedagoginė reikšmė, p. 117.
 • Lazauskienė M.
  Pasakos - auklėjimo priemonė valstiečių šeimose, p. 135.
 • Gučienė G.
  Liaudies daina ir gamtos pažinimas vaikų darželyje, p. 146.
 • Pocienė J.
  Moterų ir vaikų padėtis Lietuvoje 1919-1940 metais, p. 162.
Lietuvos edukologijos universitetas