Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042

  

    Išleisti tomai


     
 

         1985, T. 20

         Turinys

 • Miškinis K.
  Kompleksinis auklėjamojo darbo planavimas aukštojoje mokykloje, p. 12.
 • Raslanienė S.
  Studentų auklėjamoji praktika pionierių būriuose ir jos mokslinis pagrindas, p. 23.
 • Tamošiūnas J.
  Studentų mokslo tiriamojo darbo (SMTO) problemos, aukštojoje pedagoginėje mokykloje, p. 31.
 • Rajeckas V.
  Didaktikos principų taikymas aukštojoje mokykloje, p. 33.
 • Vaitkevičius J.
  Epocha ir aukštosios mokyklos vadovėlis, p. 54.
 • Tidikienė Z.
  Studentų pedagoginio mastymo tyrimo kryptingumo ugdymas
  , p. 74.
 • Grigorjeva L.
  Dėstomųjų dalykų savitarpio ryšiai aukštojoje mokykloje
  , p. 76.
 • Tarvydienė Z.  
  Savarankiško darbo svarba ir jo organizavimo galimybės
  , p. 84.
 • Dumčienė A. 
  Kompleksas priemonių vakarinių skyrių studentų savarankiškam darbui intensyvinti
  , p. 102.
 • Vyšniauskienė D.
  Rusų kalbos mokymo problemos aukštojoje techninėje mokykloje
  , p. 110.
 • Lužanovskaja E.
  Negimtąja kalba parašytų lyrinių kurinių suvokimo ypatybės
  , p. 116.
 • Klimovienė G.
  Apie aukštosios mokyklos sistemos tobulinimą, mokant studentus (nespecialistus) užsienio kalbos
  , p. 124.
 • Vileišis A., Rūta A.
  Patologinės fiziologijos dėstymo kontrolės ypatumai, ir žinių išliekamumo studentų atmintyje  analizė
  , p. 131.
 • Partikas V.
  Lietuvos žemės ūkio akademijos studentų mokymosi tvarkaraščių analizė
  , p. 133.
 • Poškus K.
  Orientuojant į pedagogo profesiją
  , p. 143.
Lietuvos edukologijos universitetas