Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042

    Išleisti tomai


     
 

         1987, T. 22

         Turinys

I. Bendrosios pedagoginės inžinierių rengimo tobulinimo problemos

 • Berūkstienė F., Berukštis A.
  Komunistinių įsitikinimų ugdymas aukštojoje mokykloje, p. 3.
 • Šernas V.
  Šeimininkiškumo formavimas kompleksinis komunistinio auklėjimo uždavinys, p. 11.
 • Jucevičienė P.
  Psichologinis-pedagoginis būsimųjų inžinierių rengimas, p. 19.
 • Čižas A.
  Inžinerinio mąstymo įgūdžiai ir bendrosios technikos disciplinos, p. 26.
 • Christauskas J.
  Studentų kai kurių sugebėjimų diagnozavimas profesinės atrankos tobulinimui, p. 35.
 • Juodagalvis J.
  Ekologinis auklėjimas inžinerinėje aukštojoje mokykloje, p. 42.
 • Klimovienė G.
  Humanitarinio išsilavinimo problemos aukštojoje technikos mokytoje, p. 50.
 • Tarvydienė Z.
  Perimamumas - vienas iš svarbiausių aukštosios mokyklos mokymo-auklėjimo principų, p. 57.
 • Lukošius P.
  Mokymo proceso ypatumai inžinerinio instituto parengiamajame skyriuje, p. 63.
 • Pūkelis K.
  Kai kurie darbo aspektai aukštojoje mokykloje su studentais, baigusiais profesines technikos mokyklas, p. 69.

II. Atskirų dalykų dėstymo problemos

 • Kunčinas A. 
  Filosofijos dėstymo aukštosiose technikos mokyklose ypatumai, p. 78.
 • Liutikas V. 
  Tikimybių teorijos dėstymo aukštojoje technikos mokykloje ypatumai, p. 87.
 • Krūtinis A., Nagevičius J.
  Statybinės mechanikos praktinio kurso dėstymo metodikos pertvarkymas, atsižvelgiant į ESM panaudojimą, p. 97.
 • Martišienė E., Merkys G.
  ESM ir kalbų mokymas, p. 103.
 • Jaurienė J.
  Inversijos intensyvumo mato reikšmių skalės nustatymas remiantis tiesinės koreliacijos koeficiento reikšmių skale, p. 111.
 • Čiučelis A., Karlavičius V., Kasnauskas J.
  ESM panaudojimas teorinės mechanikos mokymo procese, p. 120.
 • Kitkauskienė L.
  Užsienio kalbos dėstymas, siekiant profesinio kryptingumo, p. 127.

III. Studentų savarankiško mokymosi ir mokslinio darbo efektyvumas

 • Lujanienė V.
  Studentų mokslinio darbo gerinimo keliai statybinio profilio aukštojoje mokykloje, p. 141.
 • Urbelis A. 
  VISI pirmo kurso studentų savarankiško darbo laiko sąnaudos ir šio laiko dinamika atskirose disciplinose, p. 146.
 • Duoba J.
  Tvarkaraščio sudarymo įtaka studentų lankomumui ir pažangumui, p. 152.
 • Ginevičius R.
  Statybos fakulteto inžinerinių-ekonominių specialybių studentų diplominio projektavimo efektyvumo didinimo veiksniai, p. 160.
 • Šernas V., Ramoškienė A.
  Statybos fakulteto inžinerinių-ekonominių specialybių studentų diplominio projektavimo efektyvumo didinimo veiksniai, p. 160.
 • Šiaučiukėnienė L.
  Studentų pažinimas ir didaktinis diferencijavimas, p. 180.
 • Mačys A., Marčiukaitienė J.
  Kryptingo ištvermės lavinimo efektyvumas, didinant studentų profesinį darbingumą, p. 189.
Lietuvos edukologijos universitetas