Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1988, T. 23

         Turinys

 • Buckus P.
  Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto dėstytojų mokslinių kvalifikacijų augimas, p. 3.
 • Banys J.
  Mokytojų rengimo tobulinimas Pedagoginiame institute, p. 13.
 • Uzdila J.  
  Konstruktyvioji dėstytojo ir studentų sąveika, dėstant visuomenės mokslus, p. 22.
 • Rajeckas V.  
  Pedagogikos katedros veikla, tobulinant  mokytojų rengimą, p. 37.
 • Tidikienė Z.   
  Būsimųjų mokytojų rengimo praktinei veiklai tobulinimo būdai, p. 56.
 • Barkauskaitė M.  
  Kai kurios mokymo bendrauti problemos, p. 67.
 • Raslanienė S.   
  Studentų rengimo auklėjimo darbui su pionieriais tobulinimas, p. 77.
 • Lazauskienė M.
  Pedagogikos istorijos studijų svarba būsimiesiems mokytojams, p. 89.
 • Kregždė S., Voveris V. 
  Profesinio orientavimo problemų tyrimai Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, p. 96.
 • Jankevičius S. 
  Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto studentų rengimas mokinių profesinio orientavimo darbui, p. 110.
 • Šenavičius A.  
  Ekologijos kultūra ir jos ugdymas tarp studentų, p. 117.
 • Darskis V.
  Būsimojo pedagogo pasirengimas ugdyti bendrojo lavinimo ir profesinių technikos mokyklų moksleivių šeimininkiškus bruožus, p. 125.
 • Drotvinas V.
  Lietuvių kalbos katedros  įnašas į mokytojų rengimą, p. 140.
 • Jankūnas V.
  Užsienio kalbų fakulteto raida ir perspektyvos, įgyvendinant TSKP XXVII suvažiavimo uždavinius, p. 148.
 • Karčiauskienė M.
  Mokytojų rengimo problema Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje-XX  a. pradžioje, p. 156.
 • Juozaitis A. M.
  Džonas Lokas apie mokytojo asmenybę, p. 166.
Lietuvos edukologijos universitetas