Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1988, T. 24

         Turinys

 • Vitkauskienė F.
  Pradinių klasių mokinių aktyvios visuomeninės dorovines pozicijos formavimo prielaidos, p. 3.
 • Stulpinas T.
  Mokinių sąmoningos drausmės sąvoka, p. 15.
 • Vinikevičius S.
  Visuomeninių politinių žinių formavimas mokymo procese I-III klasėse, p. 25.
 • Rudenko V.
  Politechninių žinių struktūra ir   turinys, p. 52.
 • Lukavičienė V.
  Gamtos žinių sistemos struktūra pradinėse klasėse, p. 55.
 • Tamošaitienė J.
  Tarpdalykinių ryšių įtaka praidnių klasių mokinių požiūriui į mokymąsi, p. 67.
 • Baškys V. 
  Probleminis mokymas, ugdant pradinių klasių mokinių teigiamą, atsakingą požiūrį į mokymąsi  pamokose, p. 82.
 • Simonaitis K
  Mokinių teigiamo požiūrio į mokymąsi formavimas, diferencijuojant mokymo procesą pradinėse klasėse, p. 101.
 • Zambacevičienė E.
  Pradinių klasių mokinių intelektinių sugebėjimų diagnostika, p. 117.
 • Gruzdys V.
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų visuomenei naudinga veikla: istorinis aspektas, p. 130.
 • Dapkienė S.
  Pradinių klasių mokinių internacionalinis auklėjimas: istorinis aspektas, p. 139.
 • Savickytė V.
  Pradinių klasių mokinių internacionalinis auklėjimas: istorinis aspektas, p. 151.
Lietuvos edukologijos universitetas