Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1989, T. 25

         Turinys

 • Vaitkevičius J.
  Mokinio asmenybės ugdymo socialinis sąlygotumas, p. 3.
 • Rajeckas V.
  Mokinio asmenybės ugdymo socialinis sąlygotumas, p. 12.
 • Vasiliauskas R. 
  Ugdomieji tikslai ir jų realizavimas pamokoje, p. 30.
 • Šernas V
  Dabartinė pamoka, p. 40.
 • Miškinis K. 
  Psichologinis klimatas - svarbus mokymo tobulinimo faktorius, p. 56.
 • Grabauskienė A.  
  Mokyklos reforma ir darbinio ugdymo problemos, p. 63.
 • Martišauskienė E. 
  Mokymas vertinti - svarbi pedagoginio proceso tobulinimo sąlyga, p. 75.
 • Klimovienė G.  
  Atsakingo požiūrio į mokymąsi ugdymas vyresnėse klasėse per užsienio kalbos pamokas, p. 86.
 • Tarvydienė Z.
  Moksleivių savarankiško darbo gerinimo būdai mokant užsienio kalbos, p. 93.
 • Mikoliūnienė K.
  Perimamumo vaidmuo, formuojant paauglių visuomeninį aktyvumą, p. 113.
 • Cibulskas K.
  Pedagoginė analizė ir mokyklos valdymas, p. 125.
 • Darskis V.
  Šeimininkiškumo bruožų ugdymas gamybinio mokymo metu profesinėje technikos mokykloje, p. 142.
 • Pūkelis K.  
  Kai kurie bendrojo lavinimo vidurinių ir vidurinių profesinių technikos mokyklų pedagogų profesinės kvalifikacijos kėlimo bruožai, p. 156.

   
Lietuvos edukologijos universitetas