Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1990, T. 26

         Turinys

 • Rajeckas V.
  Mokymo perimamumas vidurinėje ir aukštojoje mokykloje, p. 3.
 • Mikoliūnienė V.
  Veiklos perimamumo problema, p. 22.
 • Vasiliauskas R.
  Veiklos mokykloje ir institute perimamumas, p. 31.
 • Grabauskienė A.
  Mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo perimamumas, p. 38.
 • Tarvydienė Z.
  Perimamumas - pagrindinė užsienio kalbią mokymo tobulinimo kryptis, p. 47.
 • Sabaliauskaitė I.
  Požiūrio į užsienio kalbos mokymąsi perimamumas vidurinėje ir aukštojoje mokykloje, p. 53.
 • Kontvainas R.
  Kai kurios pedagogo profesijos pasirinkimo ypatybės, p. 67.
 • Žilionis J.
  Kai kurios studentų teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymo ypatybės, p. 76.
 • Bersėnienė B.
  Studentų savarankiško darbo organizavimo ypatybės pedagoginio instituto užsienio kalbų fakulteto I kurse, p. 83.
 • Barkauskaitė M. L.
  Vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ir studentų bendravimo ypatybės, p. 94.
 • Drechsler K., Schirmer H.
  Mokyklinė praktika - veiksminga mokytojų rengimo forma, p. 104.
 • Miškinis K.
  Kuratoriaus veikia aukštojoje mokykloje, p. 110.
 • Unčiurys J.
  Klasės vadovo veikla ugdant sąmoningą drausmę, p. 117.
 • Jankevičius S.
  Profesinio asmenybės ugdymo tikslai ir metodai klases vadovo darbe, p. 129.
 • Vaicekauskiene V.
  Dėl klasės vadovo auklėjamojo darbo vertinimo, p. 136.
 • Lazauskiene M.
  Klasės vadovas mokinio - būsimojo mokytojo akimis, p. 147.
 • Merkys H.
  Hipoteze pedagogikos teorijoje ir praktikoje, p. 154.
 • Ambrazevičiene J.
  Profesinė-pedagoginė studentų mokslinio tyrimo darbo orientacija, p. 165.
Lietuvos edukologijos universitetas