Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1991, T. 27

         Turinys

 • R. Rasimavičienė
  Kai kurios lietuvių kalbos ir literatūros mokymo problemos Lietuvos Respublikos vidurinėse mokyklose (1918-1940), p. 3.
 • V. Šernas
  J. Vabalo-Gudaičio įnašas į kalbų mokymo teoriją ir praktiką, p. 14.
 • M. Barkauskaitė
  J. Vabalas-Gudattis apie pedagogų ruošimą, p. 23.
 • V. Rajeckas
  Pedagogikos svarba ir esmė, p. 32.
 • J. Žilionis
  M. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana) apie asmenybės auklėjimą, p. 48.
 • S. Staskonienė
  Mokytojas pilietis-visuomenininkas-kultūros veikėjas, p. 56.
 • J. Pocienė
  Visuomeninio ikimokyklinio auklėjimo teorijos raida Lietuvos Respublikoje (1919-1940), p. 65.
 • M. Karčiauskienė
  Mokyklų reforma ir švietimo sistemos formavimasis Lietuvoje XX a. pirmojoje pusėje (iki 1940 m.), p. 87.
 • V. Jankanas
  Prancūzų kalba tautos apyaušryje nepriklausomoje Lietuvoje ir dabar, p. 102.
 • D. Bersėnienė
  Informacijos analizavimo ir fiksavimo budai studijuojant mokslinį tekstą (studentų savarankiško darbo su šaltiniais aspektu), p. 110.
 • I. Sabaliauskaitė
  Užsienio kalbos vaidmuo ruošiant aukštos kvalifikacijos specialistus, p. 121.
 • A. Velička, K. Rukšėnas
  Mokymas skaityti specialybės literatūrą užsienio kalba fakultatyvo pratybose, p. 135.
 • I. Ambrazevičienė
  Kai kurios tarp dalykinių ryšių panaudojimo galimybės studentų tiriamuosiuose darbuose, p. 143.
 • Z. Bajoriūnas
  Šeimos dorovinės vertybės, p. 155.
 • S. Jankevičivas
  Sprendimo priėmimo modelis profesijos išsirinkimo motyvacijoje, p. 178.
 • K. Fukelis
  Kai kurie fizinio lavinimo mokytojų profesinės kvalifikacijos kėlimo bruožai, p. 185.
 • A. Senavičius
  Ekologinio auklėjimo problemos, p. 196.
 • V. Čepliauskas
  Kūrybos psichologijos ir kūrybinių mokėjimų problema , p. 211.
Lietuvos edukologijos universitetas