Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1992, T. 28

         Turinys

 • R. Vasiliauskas
  Ugdymas - integralinė kultūros dalis, p. 3.
 • K. Poškus
  Ugdymo tikslas ir uždaviniai, p. 12.
 • J. Vaitkevičius
  Asmenybės vystymasis ir ugdymas, p. 28.
 • V. Rajeckas
  Lietuvos švietimo sistema, p. 56.
 • A. Grabauskienė
  Darbinis ugdymas, p. 101.
 • V. Spurga
  Vadovavimas mokinių - saviauklai, p. 120.
 • J. Žilionis
  Moksleivių dorovinto auklėjimo ypatumai literatūros ir istorijos pamokose , p. 139.
 • V. Savickytė
  Užklasinės veiklos Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklose istorinė apžvalga, p. 146.
 • V. Mikoliūnienė
  Veiklos perimamumas - svarbus veiksnys ugdytinio asmenybės tapsmui, p. 170.
 • I. Railienė
  Šventės – moksleivių dvasingumo ir tautinės savimonės ugdymo priemonė, p. 186.
 • I. Zujienė
  Užsienio kalbos dėstytojo vaidmuo mokymo procese, p. 192.
 • B. Bersėnienė
  Studentų savarankiško darbo įgūdžių ugdymas studijuojant kalbas, p. 202.
Lietuvos edukologijos universitetas