Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  0202-3326

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1993, T. 29

         Turinys

 • V. Rajeckas
  Pedagogika - ugdymo mokslas ir menas, p. 3.
 • J. Vaitkevičius
  Žmogus - visuomeninių santykių objektas ir subjektas (istorinė interpretacija), p. 27.
 • A. Grabauskienė
  Dorovinio auklėjimo pagrindai, p. 39.
 • V. Aramavičiūtė
  Dorovinis auklėjimas: problemos ir jų sprendimas vyresniajame mokykliniame amžiuje, p. 51.
 • K. Pukelis
  Gėdos jausmo reikšmė doriniame auklėjime, p. 66.
 • M. Barkauskaitė
  Klasės bendruomenės formavimas, p. 77.
 • R. Vasiliauskas
  Mokymo proceso komponentų sąryšingumas, p. 88.
 • D. Mikalajūnas
  Mokymo formų kaita pamokoje: teorija ir praktika, p. 92.
 • I. Sabaliauskaitė
  Efektyvaus užsienio kalbos mokymo sąlygos auditorijoje, p. 99.
 • A. Piličiauskas
  Poreikio muzikai ugdymas: tradicijos, sunkumai, uždaviniai, p. 106.
 • N. Večkienė, N. Targamadzė
  Kai kurios profesinio rengimo raidos ir pertvarkos problemos, p. 116.
 • V. Šernas
  Mokinių profesinio parengtumo kontrolė, vertinimas ir apskaita, p. 120.
 • M. Gaigalienė
  V-VI klasių mergaičių įtraukimas į buities darbą, p. 139.
 • Z. Bajoriūnas
  Auklėjimo šeimoje supratimas, p. 146.
 • V. Jakavičius
  Kultūros darbuotojų pedagoginio mokslinimo apmatai, p. 155.
Lietuvos edukologijos universitetas