Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1994, T. 30

         Turinys

 • E. Martišauskienė
  Žmogaus esmės puoselėjimas ir ugdymo procesas, p. 3.
 • J. Vaitkevičius
  Savimi rūpintis, save pažinti, p. 13.
 • V. Aramavičiūtė
  Ugdymo samprata, p. 26.
 • G. Šmitienė
  Kai kurie dorovinio elgesio pradmenų ugdymo aspektai, p. 49.
 • V. Rajeckas
  Ugdomasis mokymas, p. 59.
 • D. Mikalajūnas
  Naujas mokymo organizavimas (Trampo plano esmė), p. 81.
 • G. Klimovienė
  Apie kūrybišką darbo organizavimo formų taikymą mokant užsienio kalbos, p. 103.
 • G. Klimovienė
  Apie kūrybišką darbo organizavimo formų taikymą mokant užsienio kalbos, p. 103.
 • R. Kontvainas
  Mokyklinė geografija ir jos mokymas Anglijoje, p. 114.
 • L. Railienė
  Geografijos pamokų tipai ir jų panaudojimo metodika, p. 124.
 • A. Rauckienė
  Ikimokyklinio amžiaus vaiko gamtinė aplinka ir jo sampratos apie gyvąją gamtą, p. 138.
 • K.Pečkus
  1918-1940 m. Lietuvos vidurinių mokyklų moksleivių paralelinio ugdymo turinys: tautiškumo ir visuomeniškumo santykis, p. 143.
 • A.Juodaitytė
  Pedagogikos tipai ir praktika, p. 159.
 • V. Bernotas
  Pedagogikos mokslininkų rengimo kalvė, p. 172.
 • A. Grabauskienė
  M. Pečkauskaitė - lietuvių katalikiškosios pedagogikos atstovė, p. 179.
 • A. Nagy
  Naujos mokymo ir mokytojų rengimo koncepcijos kūrimas Vengrijos Respublikoje, p. 186.
 • S. Balazs
  Komenskis Šarošpatake, p. 195.
Lietuvos edukologijos universitetas