Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1995, T. 31

         Turinys

 • E. Martišauskienė
  Dorovinių vertinimų esmė, p. 3.

 • V. Bernotas
  Bendravimas - aktuali pedagoginė problema, p. 11.

 • V. Rajeckas
  Mokymas: svarba, esmė, tobulinimas, p. 17.

 • L. Rupšienė
  Mokymosi motyvacijos paauglystėje problema, p. 34.

 • A. Šventickas
  Mokymosi rezultatų tikrmimo ir vertinimo
  teorinės bei praktinės prielaidos, p. 34.

 • G. Klimovienė
   Intereso reikšmė ugdymo procesui mokant užsienio kalbos
  , p. 58.

 • R. Kontvainas
  Aktyvios geografijos mokymo formos
  , p. 69.

 • K. Pukelis
  Atrankos tobulinimo problemos mokytojų rengimo
  procese, p. 79.

 • J. Dautaras
  Būsimųjų mokytojų rengimas kraštotyros darbui  mokykloje
  , p. 92.

 • V. Targamadzė
  Jaunimo mokykla ir kai kurie jos veiklos aspektai
  , p. 101.

 • Z. Bajoriūnas
  Vaikų auklėjimo šeimoje specifika, tikslas ir uždaviniai
  , p. 105.

 • V. S. Glebuvienė
  Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos lavinimo programos psichologiniai ir pedagoginiai pagrindai
  , p. 118.

 • A. Rauckienė
  Gyvybinių procesų sampratos lygis ikimokykliniame amžiuje
  , p. 124.

 • M. Gaigalienė
  Mergaičių ugdymo tikslo problema
  , p. 129.

 • K. Peckus
  Kai kurie egzodo pedagoginės minties aspektai
  , p. 151.

 • V. Šernas
  Glotoedukologija, jos tikslai ir problemos
  , p. 162.

 • D. Beresnevičienė
  Suaugusiųjų mokyklų moksleivių mokymosi motyvacijos ypatumai
  , p. 171.

Lietuvos edukologijos universitetas