Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1996, T. 32

         Turinys

 • V. Mikoliūnienė
  Mokytojo kūrybiškumas ir ugdymo proceso atsinaujinimo galimybės, p.3.

 • V. Rajeckas
  Svarbiausieji mokytojų rengimo pedagogizacijos aspektas, p. 11.

 • K. Pukelis
  Būsimųjų mokytojų atranka - viena aktualiausių mokytojų rengimo tobulinimo sąlygų, p. 25.

 • S.Pocius
  Pedagoginių konfliktų aiškinimo aksiologinis aspektas, p. 53.

 • M. Barkauskaitė
  Paauglių statuso interesų, vertybinių nuostatų dinamika, p. 64.

 • A. Katinienė
  Vaiko muzikinis ugdymas šeimoje, p. 71.

 • R. Cibulskas
  Mokyklų vadovų veiklos pagrindinės nuostatos ir motyvacija, p. 77.

 • S. Matulaitienė
  Lyrikos mokymas: Patirtis ir galimybės, p. 86.

 • V. Lamanauskas
  Integruoto gamtos mokslų dalykų kurso „Gamta ir žmogus" V-VIII klasėje ugdymo turinys chemijos disciplinos aspektu, p. 100.

 • L. Railienė
  Aktyvieji geografijos ugdomojo mokymo būdai, p. 122.

 • V. Indrašienė
  Žaidimų panaudojimas mokymo procese, p. 127.

 • R. Vasiliauskas
  Tradicinis ugdymas ir lietuvių etnopedagogika, p. 132.

 • J. Žilionis
  Prie pedagoginės etikos ištakų, p. 142.

 • Z. Tarvydienė
  Language awareness , p. 149.

 • Bettina Jansen-Schulz
  Frauenbildung in Elterninitiativen: Elterninitiativen im Kontext der politischen und wissenschaftlichen Diskussion, p. 157.

 • S. Jankevičius
  Būsimųjų pedagogų fakulteto veiklos tikslai ir principai, p. 174.

 • R. Vaivada
  Žemaitė - daraktorė, p. 180.

 • Z. Žebrauskienė
  Buities darbų mokytojų darbo ypatumų analizė, p. 189.

 • D. Beresnevičienė
  Nuolatinio mokymosi modeliai Vakarų Europoje, p. 204.

Lietuvos edukologijos universitetas