Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1997, T. 34

         Turinys

 • Audronė Dumčienė, Romualdas Malinauskas
  Filosofinių-pedagoginių teorijų istorinės kontroversijos
  , p. 3

 • Marija Barkauskaitė
  Lietuvos švietimo sistemos kaitos vertinimai (direktorių, mokytojų, pirmo kurso studentų požiūriu)
  , p. 19

 • Aušrinė Gumuliauskienė
  Mokykla ir bendravimo, bendradarbiavimo kultūros ugdymas
  , p. 30

 • Vilija Grincevičienė
  Tėvų ir vaikų santykių sistema Lietuvai atgavus nepriklausomybę (1990-1993 m.)
  , p. 42

 • Rasa Kuzavinytė-Pocevičienė
  Atsakingumo, kaip dorinio elgesio komponento, pasireiškimas pradinėse klasėse
  , p. 53

 • Margarita Teresevičienė
  Mokymosi bendradarbiaujant mažose grupėse metodai
  , p. 61

 • Marytė Gaigalienė
  Požiūris į moteriškumą šiandieninėje Lietuvoje
  , p. 71

 • Eivyda Martišauskienė
  Pedagoginė pagalba, mokantis paaugliams vertinti savo elgesį
  , p.

 • Vincentas Lamanauskas, Stasė Bučiuvienė
  Ankstyvoji nepilnamečių teisės pažeidimų pedagoginė prevencija bendrojo lavinimo mokyklų I-IX klasėse
  , p. 87

 • Vladas Rajeckas
  Apie mokinių teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymą
  , p. 94

 • Algimantas Sventickas
  Mokinių mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo problema
  , p. 104

 • Antanina Grabauskienė
  Naujų vaiko rengimo mokyklai kelių beieškant
  , p. 110

 • Vida Gudžinskienė
  Mokymo krūvis ir vaikų protinis darbingumas pradinėse klasėse ...
  , p. 114

 • Danguolė Beresnevičienė
  Ontogenetiniai techninio intelekto ypatumai
  , p. 122

 • Rūta Dačiulytė
  Savarankiškas darbas studijuojant siuvimo profilio disciplinas
  , p. 129.

 • Laima Railienė
  Geografijos mokymo programa "Planeta Žemė"
  , p. 136 .

 • Rita Makarskaitė
  Asmenybės formavimasis aplinkotyrinės veiklos aspektu
  , p. 140.

 • Kęstutis Pūkelis
  Kai kurie būsimų mokytojų studijų rezultatai
  , p. 148.

 • Jūratė Armonienė
  Studentų fizinės veiklos motyvacijos analizė
  , p. 158.

 • Monika Lazauskienė
  Lietuvių liaudies pedagogikos (dėstomojo dalyko) turinio problema
  , p. 164.

 • Romanas Vasiliauskas
  Tradicinio ugdymo principai lietuvių liaudies pedagogikoje
  , p. 169.

 • Juozas Vytautas Uzdila
  Sinergazijos principas Jono Vabalo-Gudaičio šeimos pedagogikoje
  , p. 180.

 • Татьяна Поклад
  Из истории белоруского образования в Литве:  Вильнюская Белоруская Гимназия (1919-1944)
  , p. 190.

Lietuvos edukologijos universitetas