Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1998, T. 35

         Turinys

 • Tomas Stulpinas
  Bendrasis ugdymo tikslas švietimo reformos kontekste
  , p. 3.

 • Bronislovas Bitinas
  Individualiųjų mokymo programų rengimo prielaidos
  , p. 12.

 • Eivyda Martišauskienė
  Dvasingumo samprata ir raiška
  , p. 24.

 • Gražina Šmitienė
  Saviraiškos vaidmuo ugdant dorinį elgesį
  , p. 32.

 • Vida Kazragytė
  Sąvokų - asmenybės raida, sklaida ir raiška - turinys
  , p. 46.

 • Marytė Gaigalienė
  Požiūris į moteriškumo ir vyriškumo turinį vertybiniu aspektu
  , p. 53.

 • Marija Barkauskaitė
  Mokytojų vaidmenų ypatumai skirtingose ugdymo kryptyse
  , p. 63.

 • Ieva Petrauskienė
  Asmenybės akcentuacijos reiškinys pradinėse klasėse
  , p. 69.

 • Ramutė Ručinskienė
  Psichopedagoginė pagalba merginoms ir vaikinams renkantis profesiją
  , p. 84.

 • Vanda Mikoliūnienė
  Vadovavimo klasei supratimas
  , p. 94.

 • Vida Gudžinskienė
  Mokytojų ir mokinių santykiai pradinėse klasėse
  , p. 99.

 • Kęstutis Pūkelis
  Teorinių pedagoginių studijų turinio tikslingumo ir logikos problema rengiant mokytojus
  , p. 105.

 • Valdonė Indrašienė
  Didaktinių žaidimų naudojimas pradinėse klasėse
  , p. 115.

 • Nijolė Grinevičienė
  Vaikų kūrybos skatinimas socialiniuose žaidimuose
  , p. 120.

 • Rasa Jautakytė
  Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų ir jų muzikos pedagogų požiūris į etninę muziką
  , p. 128.

 • Genovaitė Avižonienė
  Pusiausvyros analizatoriaus funkcijos tobulinimas fizinio ugdymo procese
  , p. 137.

 • Laima Railienė
  Asmenybė ir geografijos mokymas
  , p. 143.

Lietuvos edukologijos universitetas