Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1998, T. 36

         Turinys

 • Janina Daukšytė
  Psichologiniai-pedagoginiai dvikalbystės formavimosi ypatumai
  , p. 3.

 • Mindaugas Gusarovas
  Respublikinės ir palydovinės televizijos laidų panaudojimas pamokose
  , p. 9.

 • Ipolitas Mogilnickas
  Didaktiniai techninės estetikos raidos savitumai
  , p. 17.

 • Zenonas Bajoriūnas
  Studentų aktyvumo didinimas dėstant "Familistikos pagrindus"
  , p. 26.

 • Kęstas Miškinis
  Kūno kultūros ir sporto specialistų rengimo tobulinimas: ugdymo turinio kaita ir jos įtaka rengimo kokybei
  , p. 32.

 • Kęstutis Pūkelis
  Praktinių pedagoginių studijų problema rengiant mokytojus
  , p. 43.

 • Rita Makarskaitė
  Kai kurie gamtos ir žmogaus santykio aspektai lietuvių mitologijoje, kūryboje ir šiandienos mokykloje
  , p. 56.

 • Audronė Prakurotienė
  Apie lietuvių etnokultūrą
  , p. 68.

 • Danguolė Beresnevičienė
  Suaugusiųjų švietimo raidos tendencijos Lietuvoje ir jo tolesnio vystymo modelis
  , p. 76.

 • Ona Tijūnėlienė
  Veikliai tarnauti šviesos pasauliui!
  , p. 90.

 • Juozas Žilionis
  Praktinė M. Pečkauskaitės veikla progimnazijos bendrabutyje
  , p. 104.

 • Vanda Aramavičiūtė
  Ugdymo mintis Petro Maldeikio pedagogikoje
  , p. 108.

 • Vytautas Karvelis
  Iš neįgalių vaikų ugdymo raidos Lietuvoje
  , p. 119.

 • Antanas Svetikas
  Kooperacijos judėjimas Lietuvoje: istorija, problemos, kadrų rengimas
  , p. 133.

 • Lilia Rašimienė
  Religinio auklėjimo klausimas J. A. Komenskio pedagoginėje kūryboje (J. A. Komenskio "Motinos mokyklos" kontekste)
  , p. 137.

 • Gerd-Bodo Reinert
  Padagogische Aspekte der Lehrerbildung
  , p. 144.

Lietuvos edukologijos universitetas