Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042

    Apie leidinį

    Redakcinė kolegija 


    Informacija autoriams


    Išleisti tomai


    Platinimas


    Kontaktai


    Paieška


    Nuorodos


     
 

         1999, T. 38

         Turinys

 • Kęstutis Pūkelis
  Edukologija: kas tai?
  , p. 3 .

 • Rimantas Želvys
  Švietimo vadybos raida ir kai kurios aktualios dabarties problemos
  , p. 14 .

 • Margarita Teresevičienė
  Mokymosi stiliaus ypatumai pagal Hovardo Gardnerio intelektų teoriją
  , p. 31 .

 • Vilija Grincevičienė
  Abiturientų požiūrio į gerų rezultatų motyvaciją ir savo ateitį kitimas mokyklos reformavimo laikotarpiu (1988-1995 m.)
  , p. 45 .

 • Dalia Survutaitė
  Požiūrio į jaunosios kartos ugdymą kaita (1918-1998 m.)
  , p. 56

 • Rolandas Zuoza
  Pilietiškumo ugdymo tendencijos Lietuvoje
  , p. 62

 • Rasa Pocevičienė
  Mokėjimas įgyvendinti savo sprendimą - vienas svarbiausių asmenybės atsakingumo komponentų
  , p. 71 .

 • Algirdas Garalis
  Naujas vadovo mąstymas: kaitos procesų valdymas švietimo sistemoje
  , p. 78 .

 • Romualdas Malinauskas
  Pedagogų socialinio rengimo bruožai
  , p. 89 .

 • Irma Šildauskaitė
  Bendrojo lavinimo ir jaunimo mokyklų moksleivių požiūrio į mokymąsi kai kurie aspektai
  , p. 99 .

 • Jaronimas Kęstutis Galkauskas
  Ugdymo praktinio kryptingumo problemos
  , p. 110 .

 • Zita Žebrauskienė
  Bendrųjų darbų ir buities kultūros programų įgyvendinimo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje (pedagoginio stebėjimo analizė)
  , p. 118 .

 • Alvyda Pocevičiūtė
  Darbų ir buities kultūros dalyko pokyčiai švietimo reformos kontekste
  , p. 122 .

 • Loreta Statauskienė
  Buities kultūros ir darbų mokytojų požiūris į transformacijos metodo taikymo galimybes ugdant mokinių kūrybiškumą ir mąstymą
  , p. 129

 • Jonas Galvydis
  Daržininkystės sąvokų formavimo šaltiniai ir jų ryšiai su biologijos mokymu
  , p. 137 .

 • Jūratė Paulionytė
  Darbinis ugdymas įvairiose kultūrose
  , p. 147 .

 • Lilia Rašimienė
  Ikimokyklinio ugdymo samprata J. A. Komenskio darbuose
  , p. 159 .

Lietuvos edukologijos universitetas