Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1999, T. 39

         Turinys

 • Vincentas Lamanauskas
  Didaktinio diferencijavimo mokymo procese teoriniai aspektai
  , p. 3 .

 • Vladas Rajeckas
  Reikalavimai šiuolaikiniam bendrojo lavinimo mokyklos mokymo turiniui
  , p. 15 .

 • Vilija Salienė
  Lietuvių kalbos mokymo metodikos didaktinių nuostatų ir programų kaita
  , p. 26 .

 • Lina Šeršniovienė, Vincentas Blauzdys
  Reformuotos mokyklos penktųjų klasių moksleivių požiūrio į kūno kultūros pamokas kaita
  , p. 38 .

 • Palmira Pečiuliauskienė
  Integruotų ir neintegruotų fizikos vadovėlių užduočių turinio abstraktumas bei realumas
  , p. 45 .

 • Romanas Vasiliauskas
  Motina - vaiko ugdytoja liaudies pedagogikoje
  , p. 55 .

 • Marija Barkauskaitė
  Paauglys: savijauta, santykiai, veikla besikeičiančioje mokykloje
  , p. 67 .

 • Marytė Gaigalienė
  Moksleivių požiūris į moters ir vyro vaidmenį šeimoje
  , p. 79 .

 • Angelė Paulavičiūtė
  Kai kurie papildomo ugdymo aspektai bendrojo lavinimo mokykloje
  , p. 94 .

 • Aleksandras Sokolovskis
  Studentų požiūris į savo buvusius mokytojus
  , p. 102 .

 • Roualdas Malinauskas, Kęstutis Miškinis
  Pedagogikos studentų socialinės parengties ypatumai dėstytojų akimis
  , p. 109.

 • Sigita Grigaliūnienė
  Profesionalioji vadybinė karta: tapsmo organizacijos bruožai, p. 122
 • Džiugas Dvarionas
  Vaikų elgsenos sutrikimai kaip žaidimo terapijos objektas, p. 130
 • Aldona Vilkelienė
  Muzikinio neįgaliųjų ugdymo reikšmė jų socialinei integracijai, p. 140
 • Alvyra Galkienė
  Negalios vaikų ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje, p. 148
 • Dalia Survutaitė
  Vydūnas apie visuomenės ir mokyklos sąveiką, p. 164
Lietuvos edukologijos universitetas