Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042

    Apie leidinį

    Redakcinė kolegija 


    Informacija autoriams


    Išleisti tomai


    Platinimas


    Kontaktai


    Paieška


    Nuorodos


     
 

         2000, T. 43

         Turinys

 • Romualdas Malinauskas, Kęstutis Miškinis
  Studentų kaip būsimųjų mokytojų parengtis spręsti pedagoginius konfliktus
  , p. 3 .

 • Valdonė Indrašienė
  Mokytojų rengimas taikyti didaktinius žaidimus I-II klasėse, mokant matematikos, p. 12.

 • Jūratė Balžakienė
  Užsienio kalbos svarba formuojant studentų profesinį-pedagoginį kryptingumą
  s , p. 18.

 • Rolanda Kazlauskaitė-Markelienė
  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijos kariūnų tautinės savimonės lygis, p. 26.

 • Ina Šeščilienė
  Pirmojo kurso studentų vertybių hierarchinės struktūros ypatybės
  , p. 32.

 • Ramutė Kučinskienė
  Ugdymas karjerai - švietimo aktualija pasaulyje ir Lietuvoje
  , p. 40.

 • Angelė Paulavičiūtė
  Mokinių racionalaus laisvalaikio panaudojimo reikšmė asmenybei, p. 53.

 • Marytė Gaigalienė
  Rengimo šeimai tendencijos, p. 65.

 • Tomas Stulpinas
  Mokinių pažintinės veiklos prioritetai, p.82.

 • Algimantas Šventicka
  Testų taikymas mokinių mokymosi rezultatams tikrinti ir vertinti, p. 92.

 • Vladas Rajeckas
  Mokymo turinio prieinamumo ir išmokimo pamokoje sąlygos
  , p. 103.

 • Laimutė Lukošiūnienė
  Pedagoginės sąveikos ypatumai pradinėse klasėse, p.
  112.

 • Vaiva Schoroškienė
  Pirmosios ir antrosios klasės mokinių kūrybinės nuostatos, p. 117.

 • Zina Petrikienė
  Apie požiūrį į integruotą mokymą, p. 125.

 • Daiva Grabauskienė
  Patarlių ir priežodžių didaktinio prieinamumo ekspertizė, remiantis pradinių klasių mokytojų nuomone, p.132.

 • Rasa Kirliauskienė
  Emocinės įtampos poveikis ugdant atlikėją, p. 140.

 • Stasė Ustilaitė
  Paauglių pirmųjų lytinių santykių patirties poveikis tolimesniam jų lytiniam elgesiui, p. 147.

 • Romanas Vasiliauskas
  Tradicinės lietuvių liaudies pedagogikos istorinė - kulturinė raida XIX a. antrojoje pusėje - XX a. pradžioje, p. 154.

 • Zbignew Pawel Kruszewski
  Aukštojo mokslo poreikis Lenkijoje po 1990 metų, p. 163.

Lietuvos edukologijos universitetas