Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2000, T. 44

         Turinys

 • Audronė Juodaitytė
  Sugestyvus egalitarizmas ir moderni vaikų lygybės samprata pedagogikoje, p. 3 .

 • Giedra Linkaitytė, Margarita Teresevičienė
  Mokytojų požiūris į pamatines švietimo reformos nuostatas , p. 12.

 • Auksė Endriulaitienė, Juozas Vytautas Uzdila
  Sprendimų drąsos ugdymas, p. 24.

 • Alysa Ruzgienė, Sada Petružienė
  ALF ir tarptautiniai projektai mokyklose: pedagogų požiūrio lyginamoji analizė , p. 36.

 • Danutė Petraitienė
  Profesiologija: prielaidos ir galimybės realizacijos pedagogizacijai, p. 46.

 • Kęstutis Pūkelis
  Pagrindinės šiuolaikinių mokytojų rengimo teorijų dimensijos, p. 58.

 • Violeta Ivanauskienė
  Studentų požiūris į šeimos vertybes: paradigmų kismas (palyginamoji analizė) , p. 69.

 • Rasa Paleckytė
  Altruizmo vertybių internalizacija , p. 80.

 • Vytautas Žalys
  Paauglių muzikinės kultūros ir bendrojo lavinimo mokyklos muzikos pamokų sąveika , p.90.
 • Lolita Navickienė
  Popamokinės veiklos optimizavimo galimybės, p. 99.
 • Loreta Olberkytė
  Geografinės informacijos sistema (gis) mokykloje
  , p. 110.
 • Almeda Kurienė
  Chemijos olimpiadų dalyvių mokymosi rezultatai, p.
  116.
 • Vida Škudienė
  Improving Foreign Language Reading Comprehension, p. 127.
 • Milda Brėdikytė
  Vaidybinis dialogas su lėlėmis - ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo skatinimo metodas, p. 137.
 • Brigita Kairienė
  Agresyvumo raiška ir ištakos: prevencinės pedagogikos konteksta, p.150.
 • Vilmantė Aleksienė
  Muzikos terapijos raida Lietuvoje: trumpa apžvalga, p. 162.
 • Audronė Brazauskaitė
  Žymų ir vidutinį protinį atsilikimą turinčių vaikų savivokos plėtimo galimybės meniniame procese, p. 173.
 • Jautrė Šinkūnienė
  Muzikinės garsinės komunikacijos (mgk) reikšmė neigaliųjų (vcp) psichologinei bei socialinei adaptacijai, p. 182.
 • 3бuгнев Павел Крушевский
  Paзвитиe чacтныx выcшиx учeбныx зaвeдeнии в Пoльшe, p. 193.
Lietuvos edukologijos universitetas