Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2000, T. 45

         Turinys

 • Tatjana Abramova, Vytautas Gudonis
  Laiko suvokimo aspektai pradinių klasių vadovėliuose
  , p. 3.

 • Ingrida Baranauskienė
  Bendrųjų gebėjimų ir profesinio rengimo sąveika ugdant nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolius, p. 20.

 • Liana Brazdeikienė
  Kairiarankystės Fenomenas: praeities ir dabarties tyrinėjimai, p. 29.

 • Egidijus Elijošius
  Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio apsisprendimo ugdymo bruožai, p. 39.

 • Jurgis Dieliautas
  Fenomenografija edukologiniuose tyrimuose, p. 49.

 • Gedutė Grigaliūnaitė
  Daiktinės aplinkos estetinė refleksija ugdymo procese
  , p. 54.

 • Audronė Juodaitytė
  Sėkmingo vaikų mokymo(-si) integruotoje grupėje sąlyga - individualių skirtumų recepcija, p. 61.

 • Laimutė Lukošiūnienė
  Trečios klasės mokinių kalbinė elgsena - vienas iš jų socializacijos lygmens rodiklių, p. 68.

 • Daiva Mockevičienė
  Ankstyvojo amžiaus vaikųmotorinė raida miuncheno funkcinės raidos diagnostikos požiūriu, p. 74.

 • Vilma Navickienė
  Mokinio regos silpnėjimo socialinės priežastys, p. 83.

 • Liuda Radzevičienė
  Ankstyvojo amžiaus deprivuotų vaikų psichosocialinės raidos bruožai
  , p. 92.

 • Sonata Rimdeikienė
  Diferenciacijos problema neįgaliųjų ugdymo procese, p.
  101.

 • Jonas Ruškus
  Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų raiška pedagoginėje sąveikoje, p. 109.

 • Diana Strakšienė
  Fortepijono panaudojimo muzikos pamokose tyrimai, p. 120.

 • Rita Vaičekauskaitė
  Vaiko su negale socializacijos ypatumai, p.128.

 • Stasė Ustilaitė, Vida Juškelienė
  Bendraamžių seksualinė elgsena ir jos apraiškos, p. 137.

Lietuvos edukologijos universitetas