Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042

    Apie leidinį

    Redakcinė kolegija 


    Informacija autoriams


    Išleisti tomai


    Platinimas


    Kontaktai


    Paieška


    Nuorodos


     
 

         2000, T. 46

         Turinys

 • Audronė Valiuškevičiūtė
  Lateralinio mintijimo procesas kūrybinio mąs­tymo pratybose
  , p. 3

 • Juozas Vytautas Uzdila, Eugenijus Danilevičius
  JAV visaapimančių seksualinio švietimo programų reakcija į seksualinę revoliuciją: rezistencija ar rezonansas?, p. 14.

 • Saulė Raižienė
  Mokymas(is) bendradarbiaujant: pagrindiniai principai, p. 29.

 • Romualdas Malinauskas, Kęstutis Miškinis
  Pedagogikos studentų socialinės parengties ypatumai dėstytojų akimis, p. 34.

 • Vilija Targamadzė, Angelė Kaušylienė
  Mokyklos pasirinkimo Utenos rajone priežastys: moksleivių nuomonių tyriminis aspektas, p. 40.

 • Rima Adamonienė
  Profesijos pedagogų optimalaus rengimo modelio paieška
  , p. 50.

 • Danutė Petraitienė
  Veiklinanti didaktika: pedagoginio veiksmo sisteminimas ir struktūrinimas, p. 61.

 • Laima Mincienė
  Verslumo integravimas į pirminį profesinį rengimą, p. 68.

 • Elena Jurašaitė-Harbison
  Ikimokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijų ypatumai, p. 76.

 • Loreta Olberkytė
  GIS panaudojimo perspektyva mokant geografijos, p. 88.

 • Dalia Karatajienė
  Dailės istorijos mokymas JAV mokyklose: modernizmo ir postmodernizmo koncepcijos
  , p. 94.

 • Rūta Marija Vabalaitė
  Avangardinio meno vaidmuo formuojant šiuolaikinę studentų pasaulėžiūrą p.
  104.

 • Dalia Šiaulytienė
  Kai kurie dailės mokymo bruožai taikant projektų metodą, p. 113.

 • Dalia Survutaitė
  Apie visuomenės ir pradinės mokyklos santykius Lietuvoje 1918-1940 metais, p. 123.

 • Jonas Dautaras
  Kazys Puida apie mokymą ir auklėjimą, p.130.

 • Lilija Duoblienė
  Filosofijos propedeutika tarpukario Lietuvos skirtingų tipų mokyklose, p. 138.

 • Marytė Gaigalienė
  Mokytojų rengimas Kasselio universitete, p. 148.

 • Zbignievv Pawel Kruszewski
  Pedagogikos fakulteto įkūrimo svarba nevalstybinėje aukštojoje pavlo vlodkovico mokykloje, p. 156.

 • Rasa Kirliauskienė
  Būsimųjų muzikos mokytojų scenos baimė ir jų psichoreguliacinis išprusimas, p. 164.

Lietuvos edukologijos universitetas