Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2001, T. 51

         Turinys

 • Odeta Gurskienė, Rimantas Laužackas
  Profesinio rengimo reformos raidos Lietuvoje įvertinimas
  , p. 3 .

 • Ramutė Kučinskienė
  Rengimo karjerai politika: šiuolaikinės prielaidos, p. 17.

 • Vytautas Šernas
  Profesinės veiklos pedagogikos lietuviškos paradigmos pagrindinės dimensijos, p. 31.

 • Izabela Savickienė
  Kolegijos išorinio įvertinimo principai kokybės tobulinimo aspektu, p. 42.

 • Aušra Palinauskaitė, Kęstutis Pukelis
  Lietuvos profesijos pedagogų formalios pedagoginės kvalifikacijos ir realių pedagoginių kompetencijų tyrimas, p. 51.

 • Audronė Juodaitytė
  Konstruktyvizmas vaikystės pedagogų rengime
  , p. 59.

 • Jūratė Adomaitienė, Margarita Teresevičienė
  Veiklos kompetencijų svarba ir raiška profesiniame rengime, p. 70.

 • Laima Sajienė
  Pedagoginiai gebėjimai slaugytojo kvalifikacijos struktūroje, p. 81.

 • Eugenijus Danilevičius
  Profesinis pašaukimas žmogaus prigimties ir brandžios asmenybės ugdymo kontekste, p. 99.

 • Violeta Barvydienė, Asta Pundzienė
  Kaitos organizacijoje problematiškumas ir sėkmės prielaidos, p. 110.

 • Ramutė Orenienė, Laima Sajienė
  Bedarbių socialinių - psichologinių problemų tyrimas mokymo ir konsultavimo programų tobulinimui
  , p. 122.

 • Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė
  Pedagogo profesinio tobulėjimo galimybės: patirtis ir refleksija, p.
  133.

 • James'as Fisher'is
  Universalios ir unifikuojančios patirties tyrimo metodologijos bei metodikos edukologijoje, p. 146.

 • James Fisher
  An Outlined Introduction To The Universal And Unifying Experiential Research Methodology In The Domain Of Educology, p. 164.

 • 3бuгнев Павел Крушевский
  Подведение итогов историко – педагогичекого иследования деятельности негосударственной высшей школы в  польше, p. 190.

Lietuvos edukologijos universitetas