Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2001, T. 52

         Turinys

Plenariniai pranešimai

 • Viktorija Daujotytė-Pakerienė
  Informacija žmogaus pasaulyje
  , p. 8 .

 • Žibartas Jackūnas
  Lietuvos švietimas XXI a. iššūkių akivaizdoje: oecd ekspertų žvilgsnis, p. 12.

 • Dr. Algirdas Monkevičius
  Lietuvos mokykla XXI amžiuje, p. 18.

Mokslo darbai

 • Mag. paed. Inese Andersone
  The Peculiarities Of The Identity Formation Of A Student In The Context Of A Changing Societ, p. 27.

 • Vanda Aramavičiūtė, Elvyda Martišauskienė
  Mokytojų ir paauglių santykiai jų dvasinės sklaidos kontekste, p. 35.

 • Jelena Badjanova
  Adequate Means And Methods Of Development Of Creative And Value Oriented Activity Of Students
  , p. 43.

 • Nijolė Bankauskienė, Ilona Skersienė
  Moksleivių ir studentų kalbinio išprusimo tyrimas: filologinių ir techninių terminų vartojimas, p. 55.

 • Marija Barkauskaitė
  Mokytojų kvalifikacijos kėlimas - nuolatinio mokymosi pagrindas, p. 63.

 • Dr. Andris Broks
  Systemology Of Education, p. 68.

 • Rita Dukynaitė
  Mokymo diferencijavimo ypatumai, p. 76.

 • Genė Duobinienė, Gintarė Tautkevičienė
  Informacinio raštingumo ugdymo integravimo į universitetinių studijų galimybės programas
  , p. 84.

 • Gintautas Dzemyda, Olga Kurasova, Vydūnas Šaltenis, Vytautas Tiešis
  Lietuvos pedagogų duomenų bazių analizė: pedagoginio personalo bei moksleivių srautai ir prognozės, p. 93.

 • Vitolda Sofija Glebuvienė, Audronė Sabonytė
  Terapinis ir humaniškas pedagogų bendravimas su vaikais Vilniaus ir Kauno ikimokyklinėse įstaigose, p. 105.

 • Vilija Grincevičienė
  Mokytojų požiūris į kvalifikacijos tobulinimą (tęstinį savo mokymąsi) mokyklos kaitos kontekste (1988-1995 m. m.), p. 114.

 • Vilija Janušauskiene
  Modulinės lituanistikos poreikis bendrojo lavinimo mokykloje, p. 120.

 • Marija Jotautienė, Brigita Janiūnaitė
  Užsienio edukacinių novacijų diegimo ypatumai lietuvos profesinio rengimo sistemoje: Leonardo da Vinči programos analizė, p. 127.

 • Kristina Kaluinaitė
  Informacinių įgūdžių dirbant grupėmis ugdymas per dailės pamokas, p. 137.

 • Albinas Kalvaitis
  Klasės auklėtojas šiuolaikinėje bendrojo lavinimo mokykloje, p. 142.

 • Almeda Kurienė, Virgina Valentinavičienė
  Pedagogo veiklos ypatumai rengiant mokinius chemijos olimpiadoms, p. 148.

 • Lidija Kutkienė
  Paslapčių saugojimo viduriniojoje vaikystėje ypatumai, p. 122.

 • Dr. Vincentas Lamanauskas
  Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje ir universitete: studentų požiūris, p. 163.

 • Jūratė Laurinavičiūtė
  Nuolatinis mokymasis kaip suaugusiųjų mokymosi prielaida, p. 174.

 • Romualdas Malinauskas
  Pedagogikos studentų parengtis atlikti socialinius vaidmenis šiuolaikinėje mokykloje, p. 180.

 • Helmut F. Mikelskis
  Zukunftsperspektiven Der Bildungim Informationszeitalter Und In Der Wissensgesellschaft, p. 187.

 • Palmira Pečiuliauskienė, Alfonsas Rimeika
  Mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimas mokant fizikos, p. 195.

 • Regina Proškuvienė, Vida Zlatkuvienė, Marijona Černiauskienė
  Moksleivis informacinėje visuomenėje: kai kurie emocinės ir fizinės sveikatos aspektai, p. 203.

 • Sandra Rone
  Pedagogical And Psychological Aspects Of Educating A Humane Personalityin Contemporary Education, Latvia, p. 212.

 • Zanda Rubene
  Kritisches Denken Der Jugendlichenim Sozial-Kulturellen Sinn, p. 223.

 • Vilija Salienė
  Žodinės komunikacijos ugdymas mokant lietuvių kalbos V-VI klasėse, p. 223.

 • Alida Samuseviča
  Entwicklung Sozialer Fertigkeiten Im Paedagogischen Prozess, p. 239.

 • Astrida Skrinda
  The Communicative Approach To Language Teaching, p. 245.

 • Ramutė Skripkienė
  Dialoginės kalbos svarba ugdant pradinukų komunikacinius gebėjimus, p. 254.

 • Jolanta Sondaitė
  Paauglių kognityvinės strategijos ir akademiniai pasiekimai, p. 262.

 • Stasė Alma Stasiulevičiūtė
  Tikybos pamokų turinys ir informacinės visuomenės ugdymas, p. 268.

Lietuvos edukologijos universitetas