Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2001, T. 53

         Turinys

 • Zenonas Bajoriūnas, Stasė Ustilaitė
  Šeimos poveikis paauglio seksualiniam elgesiui
  , p. 3 .

 • Bronislovas Bitinas, Asta Šidlauskienė
  Mokyklos socialinis pedagogas: ergonominis aspektas, p. 8.

 • Rasa Braslauskienė,  Gražina Šmitienė
  Vaikų socialinis ugdymas: pirminė socializacija, p. 16.

 • Raimundas Čepukas
  Socialinių pedagogų veiklos, profesinių kompetencijų ir studijų tikslų santykis, p. 21.

 • Marytė Gaigalienė, Darius Subačius
  Paauglių požiūris į santykius su tėvais, p. 29.

 • Nijolė Elena Grinevičienė
  Pradinio ugdymo proceso dalyvių požiūris į žaidimus
  , p. 34.

 • Vida Gudžinskienė, Jolanta Laucevičienė
  Paauglių emocinė savijauta ir jų požiūris į santykius su tėvais, p. 40.

 • Ilona Jonutytė
  Socialinių pedagogų savanorių atrankos ypatumai: motyvacinis aspektas, p. 46.

 • Regina Kontautienė
  Mokiniai - mokytojo partneriai pedagoginio bendradarbiavimo sistemoje, p. 51.

 • Rimantas Krupickas
  Geografinė pasaulėvoka informacinėje visuomenėje, p. 58.

 • Giedrė Kvieskienė
  Socialinio pedagogo kompetencijos samprata
  , p. 63.

 • Antanas Lukoševičius, Sada Petružienė
  Priešmokykinio amžiaus vaikų vystymosi ypatumai miesto ir kaimo sąlygomis, p.
  77.

 • Laimutė Lukošiūnienė
  Vaikų sakytinė kalba kaip kultūrinės kompetencijos apraiška, p. 82.

 • Dalia Matijkienė
  Teorija ir praktika integruoto dailės ugdymo koncepcijoje, p. 89.

 • Aldona Mazolevskienė
  Dvikalbystės problemos ikimokykliniame amžiuje, p. 96.

 • Eugenijus Nazelskis
  Narkomanijos plitimo klausimu, p. 102.

 • Ieva Petrauskienė
  Pradinių klasių mokinių charakterio akcentuacijų pedagoginis koregavimas, p. 108.

 • Romas Prakapas
  Paauglių tarpusavio agresija mokykloje, p. 113.

 • Liudmila Rupšienė
  Berniukų mokymosi motyvacijos ypatumai, p. 117.

 • Algimantas Šventickas
  Tėvų požiūris į jų vaikų mokymosi rezultatų tikrinimą ir vertinimą, p. 122.

 • Romanas Vasiliauskas
  Ugdymo tikslai ir uždaviniai lietuvių liaudies pedagogikoje, p. 131.

 • Aldona Žarienė, Alysa Ruzgienė
  Berniukų ir mergaičių agresyvumas žaidimų aikštelėse, p. 138.

Lietuvos edukologijos universitetas