Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2002, T. 63

         Turinys

 • Antti Juvonen
  Music Education In Crises, Why And What To Do
  , p. 7

 • Lolita Navickienė
  Muzikos pamoka aukštesnėse klasėse: istorinių žinių pateikimo optimizavimo galimybės, p. 15.
 • Henrika Šečkuvienė
  Priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinio jautrumo muzikai ypatumai, p. 20.
 • Zenonas Marcinkevičius
  Teodoro Brazio „Giedojimų mokykla" ir jo indėlis į Lietuvos muzikos pedagogiką, p. 26.
 • Asta Rauduvaitė
  Pradinių klasių moksleivių dorinimas: popmuzikos galimybės, p. 31.
 • Juozas Žilionis, Vida Gasparkaitė
  Muzikinis vaikų ugdymas M. Montessori sistemoje
  , p. 38.
 • Remigijus Vitkauskas
  Humanistinio ugdymo tendencijos muzikos pedagogikoje, p. 43.
 • Eirimas Velička
  Pradinių klasių moksleivių intonacinio žodyno formavimas remiantis lietuvių etnine muzika, p. 49.
 • Mikko Anttila
  Piano Teacher - Musician, Teacher Or Something More?, p. 55.
 • Rasa Kirliauskienė
  Koncertinio patyrimo svarba rengiant muzikos pedagogus, p. 59.
 • Mara Marnauza
  The Integrative Approach In The Process Of Studying Conducting, p. 63.
 • Vilius Tavoras
  Meninės individualybės ir savarankiškumo sąveika ugdant būsimą muzikos mokytoją, p. 69.
 • Jonas Kievišas, Jolanta Kisielytė-Sadauskienė
  Mokytojų profesinio rengimo galimybės studentų meno kolektyve, p. 73.
 • Jonas Kievišas
  Apie sociokultūrinius muzikos užduočių vertinimo orientyrus, p. 90.
 • Aušra Stasiūnaitė-Čepulkauskienė
  Kvėpavimo lavinimas XX a. fonacijos teorijų perspektyvoje, p. 97.
 • Marija Baltrėnienė
  Muzikos mokytojų rengimo retrospektyva vilniaus pedagoginiame universitete, p. 91.
 • Rimantas Karaška
  Muziko pedagogo ugdymo situacija pedagoginės praktikos aktyvinimo aspektu, p. 96.
 • Dalia Matuzevičiūtė
  Europinės švietimo dimensijos kaip nauja geografinio ugdymo  paradigma, p. 103.
 • Aldona Palujanskienė
  Socialinių problemų turinčių šeimų paauglių asmenybės vystymosi ypatumai, p. 108.
 • Vida Juškelienė
  XI-XII klasių moksleivių ugdymo krūviai ir gyvensenos ypatybės, p. 113.
 • Birutė Žygaitienė
  Kai kurie mokinių elgesio kultūros ugdymo aspektai, p. 120.
 • Vida Ostasevičienė, Rūta Adomaitienė
  Neįgalių moksleivių dorybių raiškos pokyčiai taikomojoje fizinėje veikloje, p. 127.
 • Liudmila Mauzienė
  Die prioritaten des lesens beim studium einer  fremdsprache, p. 133.
 • Nijolė Cibulskaitė
  Matematikos mokymo(si) proceso humanizavimo galimybės, p. 139.
 • Sandra Balevičienė, Edita Trečiokienė
  Suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklų (suaugusiųjų mokymo centrų) būklė Lietuvoje, p. 149.
 • Danguolė Beresnevičienė
  Development Of Adult Education In Estonia, p. 159.
 • Rimantas Krupickas, Jolita Trainytė
  Geografijos nuotolinių studijų ir mokymo galimybės, p. 164.
 • Juozas Žilionis
  J. H. Pestalocis - socialinis pedagogas, p. 170.
 • Marija Barkauskaitė, Marytė Gaigalienė, Rita Makarskaitė
  Būsimieji mokytojai apie reikšmingiausius mokyklinių metų įvykius, p. 174.
 • Kęstutis Grinkevičius, Remigijus Noreika
  Pedagogų profesinė parengtis ir pasirengimas kursui „Gamta ir žmogus": statistika, kompetencijos, poreikiai, p. 181.
 • Romualdas Malinauskas
  Sporto pedagogų socialinių įgūdžių raiška socialinio rengimo kontekste, p. 190.
 • Juozas Vytautas Uzdila
  Prieš narkomaniją - visomis valstybės galiomis, p. 196.
 • Juozas Vytautas Uzdila
  JAV prezidento Džordžo Bušo pamokos Lietuvai, p. 197.
Lietuvos edukologijos universitetas