Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2003, T. 65

         Turinys

 • Marija Barkauskaitė
  J. Laužiko pedagoginio palikimo atšvaitai xxi amžiaus iššūkių kontekste , p. 9.
 • Raimonda Brunevičiūtė, Dalija Gudaitytė, Dalė Starkutė, Laima Šarkauskienė
  Mokymosi priemonių, įgalinančių studentų savarankišką darbą, rengimas, p. 18.
 • Gintaras Bužinskas, Tadas Tamošiūnas
  Universitetinių studijų projekcija į mokyklą, p. 25.
 • Rūta Dačiulytė
  Studentų savarankiškumo sampratos bruožai, p. 33.
 • Liutauras Degėsys
  Humanitarinio technokratizmo problema ir universitetinis lavinimas, p. 40.
 • Dr.Lilija Duoblienė
  Mokytojo samprata šiuolaikinėje ugdymo filosofijoje, p. 48.
 • Irena Gailienė, Milda Marozaitė
  Mokytojų psichosocialinės adaptacijos problemos profesinėje veikloje, p. 55.
 • Vitolda Sofija Glebuvienė, Aldona Liucija Tarasonienė
  Darželio auklėtojų požiūris į vaiko teises, p. 63.

 • Vilija Grincevičienė
  Mokytojų požiūris į pedagogo profesiją – pedagoginės savimonės pagrindas, p. 69.
 • Nijolė Elena Grinevičienė
  Pradinių klasių moksleivių tėvų nuomonė apie mokymo(si) motyvaciją slopinančius aplinkos veiksnius, p. 76.

 • Vida Gudžinskienė, Gražina Šmitienė
  Savarankiško darbo ypatumai vidurinėje ir aukštojoje mokyklose, p. 83.
 • Audronė Juodaitytė
  Studentų interaktyvaus mokymo(si) didaktinio modeliavimo technologija, p. 90.
 • Kristina Kaluinaitė
  Kūrybinio mąstymo ugdymas dinamiškai diferencijuoto dailės mokymo procese, p. 96.
 • Albinas Kalvaitis
  Gimnazijų klasių auklėtojų pasirengimas vykdyti profilinį mokymą, p. 106.
 • Jolanta Kanapickaitė
  Suaugusiųjų meninio ugdymo individualizavimas besimokančioje informacinėje visuomenėje , p. 113.
 • Aušra Kazlauskienė
  Statistikos elementai lietuviškuose ir vaikiškuose pradinės mokyklos matematikos vadovėliuose, p. 113.
 • Jonas Kievišas, Daiva Pilukienė
  Etnokultūros žinių ir gebėjimų poveikis moksleivių sociokultūrinei integracijai, p. 129.
 • Gintautas Kundrotas
  , p. 137.
 • Toma Lileikienė
  Studentų požiūris į profilinį mokymą, renkantis profesiją, p. 147.
 • Giedra Linkaitytė, Jovita Daukšytė
  Socialinių įgūdžių lavinimo praktika, p. 156.
 • Dace Markus, Irina Degtjarjova
  Aids On The Latvian Language Standard Pronunciation, p. 162.
 • Eivyda Martišauskienė
  Ugdymo profilio įtaka vyresniųjų paauglių dvasinei sklaidai, p. 169.
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Sociokultūrinės integracijos prielaidos mokyklinių fizikos užduočių turinyje, p. 176.
 • Palmira Pečiuliauskienė, Alfonsas Rimeika
  Pradinių klasių moksleivių požiūris į kompiuterinių programų naudojimą darbo su kompiuteriu patirties aspektu, p. 183.
 • A. Petere
  Integrated studies in the light of the humane paradigm, p. 190.
 • Sada Petružienė, Alysa Ruzgienė
  Studentų požiūris į aktyvaus mokymo(si) metodus aukštojoje mokykloje, p. 200.
 • Rasa Pocevičienė
  Informacinių įgūdžių ugdymo svarba ir galimybės pradinėje mokykloje, p. 207.
 • Sniegina Poteliunienė, Mindaugas Tinteris
  Kūno kultūros pratybų veiksmingumas pirmakursių požiūriui į kūno kultūrą bei jų pedagoginiams gebėjimams, p. 215.
 • Regina Proškuvienė, Vida Zlatkuvienė, Marijona Černiauskienė
  Vilniaus pedagoginiame universitete studijuojančio jaunimo gyvensenos pokyčiai, p. 224.
 • Emilija Rodzevičiūtė
  Stojimo į Vilniaus pedagoginį universitetą motyvai, p. 232.
 • Dr. paed Rone Sandra, Mag. paed Ozolą Liene
  The Educational Process In A Higher Educational Institution As Interaction In The Self-Development Of The Future Teacher And Pupil, p. 240.
 • Danutė Sabromienė
  , p. 248.
 • Vilija Salienė
  Žinių ir gebėjimų dermė ugdymo procese: 6 klasės moksleivių skaitymo ir rašymo pasiekimų analizė, p. 256.
 • Berita Simonaitienė
  Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, bruožų raiška: moksleivių nuomonės tyrimas, p. 261.
 • Grita Skujienė, Audrė Steponėnienė
  Šeimos etikos projekcija į mokyklą, p. 269.
 • Viktorija Sičiūnienė
  Imčių grafinio vaizdavimo mokymo tyrimas, p. 275.
 • Diana Saparnienė, Gintaras Šaparnis
  Studentų nuostatos kompiuterio atžvilgiu: statistiniai tipai ir jų ryšys su kompiuteriniu raštingumu, p. 281.
 • Erika Šaparnytė, Laimutė Bobrova, Renata Macaitienė
  Edukaciniai pedagoginių studijų organizavimo aspektai, p. 288.
Lietuvos edukologijos universitetas