Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2004, T. 71

         Turinys

I. Edukologiniai etikos aspektai

 • Česlovas Kalenda
  Dabarties kolizijos ir taikomoji etika
  , p. 7.
  Visas tekstas

 • Eva Antal
  The ethics of reading – a postmodern theory?, p. 12.
  Visas tekstas

 • Liutauras Degėsys, Rasa Aškinytė
  Etika, kaip etikos dėstymo teorija ir metodologija, p. 18.
  Visas tekstas

 • Dalia Marija Stančienė
  Tomistinis ugdymas postmodernios pedagogikos paraštėse, p. 23.
  Visas tekstas

 • Rūta Marija Vabalaitė
  Teisingo elgesio galimybė „neteisingame gyvenime", p. 28.
  Visas tekstas

 • Lilija Duoblienė
  Etikos didaktika: fenomenologinis aspektas
  , p. 32.
  Visas tekstas

 • Gintautas Vyšniauskas
  Stoka kaip ontinis blogio pradas, p. 37.
  Visas tekstas

 • Jonas Balčius
  Aleksandras Gambrauskas-Jakštas – etikas, p. 41.
  Visas tekstas

II. Mokytojas ugdymo procese

 • Дайна Лиегениецe
  Речь педагога как мотивирующий фактор деятельноcти дошкольников, p. 47.
  Visas tekstas

 • Vilija Grincevičienė
  Mokytojo kompetencijos: į pedagogo asmenybę orientuoti lūkesčiai, p. 51.
  Visas tekstas

 • Elena Jurašaitė-Harbison
  Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinės kompetencijos kaip tęstinio profesinio mokymo(si) funkcija: kompetencijų modelio įgyvendinimas, įvertinimas, p. 56.
  Visas tekstas

 • Vincentas Lamanauskas, Jolanta Lukošiūtė
  Pradinių klasių mokytojų požiūris į pagarbos gyvybei ugdymą, p.
  66.
  Visas tekstas

 • Remigijus Vitkauskas
  Muzikos mokytojo   empatiškumas - jo profesinės savirealizacijos problema, p. 74.

  Visas tekstas

 • Rimantas Vaivada
  Jonas Laužikas apie mokytojo asmenybę, p. 78.
  Visas tekstas

III. Ugdymo proceso linkmės

 • Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, Kęstutis Kardelis
  Paauglių socialinės kompetencijos raiška įvairaus sociometrinio statuso grupėse, p. 85.
  Visas tekstas

 • Ramunė Ramanauskienė, Antanas Valantinas, Auksė Endriulaitienė
  Paauglių savęs vertinimo bei santykių su bendraamžiais ir tėvais sąveikos ypatumai, p. 91.
  Visas tekstas

 • Stasys Jankevičius
  Ikiprofesinis moksleivių ugdymas klasės auklėtojo darbe, p. 97.
  Visas tekstas

 • Palmira Jucevičienė, Gintarė Tautkevičienė
  Universiteto bibliotekos mokymosi aplinkos samprata, p. 101.
  Visas tekstas

 • Juozas Petruševičius, Vytautas Gudonis, Rita Virbalienė
  Teaching special education terminology, p. 106.
  Visas tekstas

 • Lidija Ušeckienė, Rima Ališauskienė
  Skatinimo ir bausmių sampratos raida lietuvos pedagogikoje
  , p. 110.
  Visas tekstas

IV. Kronika

© Lietuvos edukologijos universitetas