Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2004, T. 72

         Turinys

I. Dvasingumo problemos

 • Vanda Aramavičiūtė
  Dvasingumas: brandos ypatumai ir prielaidos vyresniajame mokykliniame amžiuje
  , p. 10.
  Visas tekstas

 • Marija Barkauskaitė
  Moksleivių dorinis ugdymas popamokinėje veikloje
  , p. 20.
  Visas tekstas

 • Algirdas Gaižutis
  Spiritualistinė, metafizinė estetika: formos ir vertės, p. 26.
  Visas tekstas

 • Arvydas Girdzijauskas
  Meninio ugdymo įtaka formuojant moksleivių dorovinę poziciją, p. 31.
  Visas tekstas

 • Rūta Girdzijauskienė
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų emocinių išgyvenimų muzikinės veiklos metu ypatumai, p. 38.
  Visas tekstas

 • Audronė Juodaitytė, Aušrinė Gumuliauskienė
  Ankstyvojo muzikinio ugdymo pedocentristinių paradigmų kaita
  , p. 44.
  Visas tekstas

 • Jonas Kievišas, Antanas Kievišas
  Meninis ugdymas kaip asmens dvasingumo veiksnys, p.50.
  Visas tekstas

 • Elvyda Martišauskienė
  Estetinio santykio su tikrove svarba paauglių dvasiniam tapsmui, p. 56.
  Visas tekstas

 • Gintautas Mažeikis, Asta Vaitkevičienė
  Interaktyvaus ugdymo daile teorinis modelis
  , p. 63.
  Visas tekstas

 • Zenonas Rinkevičius
  Dvasinio ugdymo problema muzikos pedagogikoje, p. 72.
  Visas tekstas

 • Dalia Verbylaitė
  Studentų vertybiniai išgyvenimai kaip dvasingumo dimensija, p. 79.
  Visas tekstas

II. Meninis ugdymas

 • Jolanta Abramauskienė
  Studentų muzikinių pomėgių ir dvasingumo ryšys
  , p. 88.
  Visas tekstas

 • Edvardas Gribačiauskas
  Muzikos pedagogų autoritarizmo ir pedocentrizmo nuostatų specifika ugdymo kontekste, p. 93.

  Visas tekstas
 • Gedutė Grigaliūnaitė
  Mokytojų teikiamų preferencijų dizaino dalyko tikslams ypatumai, p. 98.
  Visas tekstas
 • Žydrė Jautakytė
  Aukštesniųjų klasių moksleivių muzikinė kūryba ir dvasingumas, p. 104.
  Visas tekstas
 • Kristina Kaluinaitė
  Dinamiškai diferencijuotas dailės mokymas - paauglių dvasinio ugdymo forma
  , p. 110.
  Visas tekstas

 • Rimantė Kondratienė
  Kičo įtaka ugdant būsimuosius dailės pedagogus
  , p. 116.
  Visas tekstas

 • Dalia Matijkienė
  Vienovės principas dailės kompozicijoje: meninio ir dvasinio ugdymo pagrindas, p. 122.
  Visas tekstas

 • Jânis Mekšs
  Considerations Aboutthe Soldier's Profession Of Different Military Formations Of The National Armed Forces (Naf), p. 129.
  Visas tekstas

 • Juozas Pabrėža, Jonas Kievišas
  Studentų meninio ir dvasinio ugdymo paralelės universiteto edukacinėje sistemoje
  , p. 132.
  Visas tekstas

 • Lina Pudžiuvelytė
  Sakralinio meno poveikis asmens  dvasingumui
  , p. 138.
  Visas tekstas

 • Diana Strakšienė
  Mokytojo tipas – bendradarbiavimo muzikos pamokoje prielaida
  , p. 143.
  Visas tekstas

 • Asta Širiakovienė, Jūratė Klimienė
  Mokytojų požiūris į technologinį ugdymą pradinėje mokykloje
  , p. 151.
  Visas tekstas

 • Aldona Vilkelienė
  Meninis ugdymas: kai kurie intuicijos ir savasties aspektai, p. 155.
  Visas tekstas

 • Remigijus Vitkauskas
  Mokytojo dvasingumo apraiškos muzikinio ugdymo realybėje, p. 161.
  Visas tekstas

III. Kronika

 • Aušrinė Gumuliauskienė
  Vaikystės fenomeno mokslinė edukacinė studija, p. 168.
  Visas tekstas

 • Antanas Kievišas
  Požiūris į muzikinį mąstymą ir muzikinį ugdymą, p. 170.
  Visas tekstas

Apie autorius

© Lietuvos edukologijos universitetas