Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2005, T. 77

         Turinys

 
 • Audronė  Juodaitytė
  Maži vaikai kaip socialinė grupė: socializacijos procesų ir pasiekimų tyrimai, p. 5.

  Visas tekstas
 • Daiva Jakavonytė, Danguolė Kalesnikienė, Vida Plentaitė
  IV klasės mokinių gimtosios kalbos (lietuvių) pasiekimai, p. 10.
  Visas tekstas
 • Romanas Vasiliauskas
  Mokymo turinio įtaka kuriant mokinio vertybių sistemą, p 15.
  Visas tekstas
 • Elvyra Martišauskienė
  Vyresniųjų paauglių požiūris į vertybes šių dienų mokykloje, p. 20.
  Visas tekstas
 • Dalia Marija Stančienė
  Sąžinė asmenybės doriniame ugdyme, p. 30.
  Visas tekstas
 • Juozas Žilionis
  Tolerancijos ugdymas Lietuvoje: istorinė sklaida, p. 34.
  Visas tekstas
 • Birutė Žygaitienė, Vaida Strauzaitė
  X-XII klasių moksleivių elgesio kultūros žinių ir nuostatų tyrimas, p. 38.
  Visas tekstas
 • Ona Tijūnėlienė, Liudmila Rupšienė
  Mokinių savijauta pakeitus mokyklą, p. 45.
  Visas tekstas
 • Toma Lileikienė
  Mokyklos vadovų požiūris į profilinio mokymo įtaką moksleivių profesiniam ugdymui, p. 53.
  Visas tekstas
 • Liuda Radzevičienė, Vytautas Gudonis, Rita Virbalienė
  Institucinės aplinkos įtaka kūdikių, augančių ne šeimoje, emocinei būklei, p. 58.
  Visas tekstas
 • Janina Daukšytė
  Skirtingos kalbinės aplinkos nevienodo amžiaus moksleivių žodinės asociacijos gimtąja (lietuvių) kalba, p. 64.
  Visas tekstas
 • Algimantas Piliponis
  Tarptautinė kalbinė komunikacija ir šiuolaikinis pasaulis: naujas požiūris į kalbas, p. 72.
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Kvalifikacijos pokyčiai: humanitarinių, socialinių ir realinių dalykų mokytojų požiūris, p. 78.
  Visas tekstas
 • Lidija Ušeckienė, Rima Ališauskienė, Vilija Targamadzė
  Kai kurie darbingo amžiaus Lietuvos žmonių parengties mokytis visą gyvenimą aspektai, p. 84.
  Visas tekstas
 • Rokas Uscila
  Aukos-vaiko ir nusikaltėlio inversija: viktimologinė analizė, p. 89.
  Visas tekstas
 • Dalia Nasvytienė, Rosita Zabielienė
  Lietuvos romų, žydų, baltarusių ir lietuvių tautybės metų amžiaus vaikų intelektinių gebėjimų sąsajos su ugdymo patirtimi, p. 99.
  Visas tekstas
 • Rima Žilinskaitė
  Aukštojo mokslo akreditavimo indikatoriai Vakarų ir Centrinėje Rytų Europoje, p.106.
  Visas tekstas
 • Kristina Kaluinaitė, Natalija Bankauskaitė
  Vaikų vizualinės raiškos raida, atsispindinti piešiant žmogų, p. 113.
  Visas tekstas
 • Brigita Kairienė
  Jaunuolių psichosocialinės raidos ypatumai dėl šeimoje patirtos agresijos, p. 119.
  Visas tekstas

Kronika, p. 125

© Lietuvos edukologijos universitetas