Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2005, T. 78

         Turinys

 • Vytautas Šernas
  Sintetizuotas šiuolaikinių studijų modelis
  , p. 5
  Visas tekstas  

 • Rasa Glinskienė, Diana Lipinskienė
  Giluminį požiūrį į mokymąsi skatinantys edukacinės aplinkos veiksniai, p. 10.
  Visas tekstas  

 • Romualdas Grigas
  Sociologinis žvilgsnis į meninį ugdymą: septyni mąstysenos ir elgsenos principai, p. 17.
  Visas tekstas  

 • Rūta Krasauskienė
  III-IV gimnazijos klasių mokinių nuostatų į meninio ugdymo dalykus formavimosi ypatumai, p. 22.
  Visas tekstas  

 • Jolanta Lasauskienė, Antti Juvonen
  Muzikos mokytojų profesinė kompetencija: Lietuvos ir Suomijos studentų požiūris,  p. 29.
  Visas tekstas  

 • Rūta Girdzijauskienė
  Muzikos pedagogų požiūrio į mokinių kūrybiškumo raišką per muzikinę veiklą ypatumai, p. 36.
  Visas tekstas  

 • Vida Kazragytė
  Vaidybos integravimas į priešmokyklinės grupės veiklą, p. 43.
  Visas tekstas

 • Reda Vismantienė
  Dailės mokymas - laisva kūryba ar žinių perteikimas: mokytojų ir mokinių požiūris, p. 48.
  Visas tekstas  

 • Kristina Kaluinaitė
  Tėvų požiūrio į dailę reikšmė V-VII klasių mokinių vizualinės veiklos motyvacijai, p. 55.
  Visas tekstas  

 • Laimutė Anužienė, Aivaras Anužis, Paulius Čepas
  Mokyklos kaitos empirinė raiška, p. 60.
  Visas tekstas  

 • Giedrė Ilčiukienė
  Anglų kalbos ritmo mokymas džiazo intonacijomis paremtų skanduočių pagalba, p. 68.
  Visas tekstas  

 • Vilija Salienė
  Dvyliktos klasės mokinių lietuvių kalbos žinios: kalbos kultūros užduočių analizė, 73.
  Visas tekstas  

 • Marija Barkauskaitė, Marytė Gaigalienė, Valdonė Indrašienė, Elvyra Martišauskienė, Rūta Dačiulytė, Andrius Guoba
  Savarankiškas mokinių darbas nuolatinio mokymosi procese, p. 79.
  Visas tekstas  

 • Vilija Grincevičienė, Danutė Milevičienė
  Moksleivių požiūris į laiko sąnaudas namų darbams atlikti, p. 89.
  Visas tekstas  

 • Laimutė Bobrova, Algirdas Čepulėnas, Lauras Grajauskas
  Moksleivių sportinių traumų per fizinio ugdymo vyksmą paplitimas ir priežastys, p. 93.
  Visas tekstas

 • Zaukienė Aldona
  Pradinių klasių mokytojo profesinės kompetencijos įsivertinimas, p. 97-103.

  Visas tekstas

 • Rytis Vilkonis
  Pradinės mokyklos moksleivių pėsčiųjų saugaus eismo kompetencija, p. 104.
  Visas tekstas
   

 • Saulius Zybartas, Allan Tarp
  Vieno skaitmens matematika, p. 110.
  Visas tekstas  

 • Vaidas Matonis
  Meninio ugdymo nuostatų kaita šiuolaikiškumo kontekste, p. 116.
   Visas tekstas  

 • Romualdas Ginevičius, Vanda Birutė Ginevičienė
  Universitetų dėstytojų darbo efektyvumo daugiakriterinis proporcingas vertinimas, p. 121.
  Visas tekstas  
 • Henrika Šečkuvienė, Jolanta Abramauskienė
  Paauglių muzikos mokymosi motyvacijos veiksniai, p. 127.
  Visas tekstas

Kronika, p. 133

Informacija apie autorius, p. 137

 ©  Lietuvos edukologijos universitetas