Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

         2006, T. 81

         Turinys

Pratarmė, p. 5

 • Vytautas Lukoševičius
  Aukštojo mokslo finansavimas ir plėtra pirmojoje Lietuvos respublikoje, p. 7.
  Visas tekstas
 • Emeka Emmanuel Okafor
  Afrikos pramonės ir technologijų vystymasis: aukštojo mokslo vaidmens kritika tobulinant žmogiškuosius išteklius nigerijoje, p. 17.
  Visas tekstas
 • Fausta Balčiūnaitė
  Būsimųjų psichologijos mokytojų profesinio kryptingumo ypatumai, p. 24.
  Visas tekstas
 • Ingeborg Seitz
  Experiencingflowinteaching A Possibility Of Avoiding Burnout, p. 29.
  Visas tekstas
 • Regina Jocaitė, Juozas Petruševičius
  Anglų kalba (dalykas) universitete: padėties analizė, p. 37.
  Visas tekstas
 • Emilija Rodzevičiūtė
  Mokytojų organizavimo kompetencijos raiška edukacinėje praktikoje, p. 42.
  Visas tekstas
 • Rimantas Kontvainas
  Kai kurie specialistų rengimo kokybę lemiantys veiksniai (remiantis geografijos mokytojų rengimo pavyzdžiu), p. 47.
  Visas tekstas
 • Regina Subotkevičienė
  Geografijos mokytojų požiūrio į studijas bei profesinių kompetencijų suvokimo tyrimas, p. 51.
  Visas tekstas
 • Renata Labanauskaitė, Beatriče Fehlmann
  Interdisziplinäre sprachwerkstatt als eine der methoden im fremdsprachenunterricht , p. 58.
  Visas tekstas
 • Jolanta Lasauskienė
  Būsimųjų muzikos mokytojų dalykinės kompetencijos plėtojimas taikant projektų metodą, p. 63.
  Visas tekstas
 • Sniegina Poteliūnienė, Nijolė Kapustinskienė, Nijolė Kepežėnienė
  Pirmakursių studentų fizinė būklė ir jų poreikis fiziniam aktyvumui: socialinis (gyvenamosios vietos) aspektas, p. 69.
  Visas tekstas
 • Eugenijus Valavičius, Violeta Jadzgevičienė
  Humanitarinių ir socialinių specialybių studentų kompiuterinis nerimas, p. 76.
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Aukštųjų mokyklų studentų naudojimasis spausdintinėmis ir elektroninėmis mokymo priemonėmis bei informacijos šaltiniais, p. 83.
  Visas tekstas
 • Vaiva Zuzevičiūtė
  Mokymosi universitete strategijos - praktika ir problemos, p. 89.
  Visas tekstas
 • Irena Zaleskienė
  Rytų ir Centrinės Europos jaunuolių požiūris į socialinius pokyčius, p. 96.
  Visas tekstas
 • Margarita Pileckaitė-Markovienė
  16-18 metų delinkventinio elgesio paauglių savivertės ir vidinės darnos ypatumai, p. 101.
  Visas tekstas
 • Vida Gudžinskienė
  Kritinio mąstymo įvairios interpretacijos ir jų analizė, p. 107.
  Visas tekstas
 • Rūta Balevičiūtė, Sniegina Poteliūnienė
  Mokinių sveikos gyvensenos žinių įgijimo ir fizinio aktyvumo skatinimas aktyvinamaisiais mokymosi metodais, p. 115.
  Visas tekstas
 • Irena Gailienė, Lina Kavaliauskaitė
  Tėvų ir mokytojų nuostatos į pradinių klasių mokinių vertinimą, p. 121.
  Visas tekstas
 • Dalia Marija Stančienė, Juozas Žilionis
  Aurelijaus augustino septynių laisvųjų menų recepcija ugdyme, p. 127.
  Visas tekstas
 • Jūratė Laurinavičiūtė
  Religingumo tipai ir jų sąsajos su išsilavinimu ir savęs vertinimu, p. 133.
  Visas tekstas

Kronika, p. 139

Informacija autoriams, 147

© Lietuvos edukologijos universitetas