Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

   2007, T. 85, Priedas

         Turinys
 

Pratarmė, p. 7

 • Antanina Grabauskienė
  „Pedagogika": nuo ištakų iki dabarties, p. 9.
  Visas tekstas

 • Asta Meškauskienė, Juozas Žilionis
  Ugdymo mokslo raida Lietuvoje 1918-1940 metais , p. 14.
  Visas tekstas

 • Loreta Kanapeckienė, Viktor Gribniak
  Žinių valdymas ir aukštasis mokslas, p. 22.
  Visas tekstas

 • Antanas Kiveris
  Pedagogų rengimo reglamento projektas: patirtis ir perspektyvos (1) , p. 28.
  Visas tekstas

 • Emilija Rodzevičiūtė
  Būsimųjų mokytojų vadybinio kompetentingumo formavimasis , p. 36.
  Visas tekstas

 • Marija Barkauskaitė, Palmira Pečiuliauskienė
  VPU studentų pedagoginių kompetencijų raiška švietimo kaitoje , p. 43.
  Visas tekstas

 • Neringa Paliukaitė
  Būsimųjų mokytojų mokymosi motyvų, savtvertės bei savijautos mokantis sąsajos , p. 53.
  Visas tekstas

 • Kristina Stankevičienė, Ona Monkevičienė
  Mokymo praktikos vadyba: mentoriavimo kompetencijos , p. 61.
  Visas tekstas

 • Vida Gudžinskienė
  Studentų išstojimo iš aukštosios mokyklos priežastys, susijusios su sveikatos ir asmenybės ypatumais , p. 68.
  Visas tekstas

 • Vilma Žydžiūnaitė, Simona Jonušaitė
  Fenomenografija - kokybinės diagnostikos metodas: metodologinis pagrindimas , p. 76.
  Visas tekstas

 • Romanas Vasiliauskas
  Mokinių aktyvinimo vaidmuo Benjanimo Blumo mokymo tikslų taksonomijoje , p. 81.
  Visas tekstas

 • Palmira Pečiuliauskienė
  Treniruojamo ir probleminio pobūdžio fizikos užduočių statistiniai parametrai , p. 86.
  Visas tekstas

 • Vilija Targamadzė, Valdonė Indrašienė
  Mokinių požiūris į technologijų mokymosi pasirinkimo galimybes ,  p. 93.
  Visas tekstas

 • Vilius Tavoras
  Būsimojo muzikos mokytojo meninė individualybė: ugdymo galimybės ir ypatumai ,  p. 98.
  Visas tekstas

 • Birutė Banevičiūtė
  Šokio gebėjimų ugdymas ankstyvojoje paauglystėje naudojant kūrybinę šokio raišką,  p. 103.
  Visas tekstas

 • Šarūnas Šniras, Audronė Dumčienė, Almantas Dumbliauskas
  Sportuojančių ir nesportuojančių mokinių socialinių įgūdžių ypatumai ,  p. 109.
  Visas tekstas

 • Jūratė Armonienė
  Pupils' Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata ,  p. 115.
  Visas tekstas

 • Jonas Kievišas, Ramutė Gaučaitė, Rimantė Kondratienė, Zita Malcienė
  Asmens meninės patirties plėtra dvasingumo sklaidos kontekste ,  p. 121.
  Visas tekstas

 • Remigijus Vitkauskas, Zenonas Rinkevičius
  Būsimųjų muzikos pedagogų nuostatos meninio ir dvasinio ugdymo atžvilgiu ,  p. 128.
  Visas tekstas

 • Audronė Juodaitytė, Kristina Rudytė
  Vaikų savaiminio mokymo (si) namų aplinkoje reikšmingumo diskursas ,   p. 134.
  Visas tekstas

 • Algirdas Gaižutis
  Kalbų politikos scenarijai,  p. 145.
  Visas tekstas

 • Rima Grigaitienė
  On the Būsimų anglų kalbos pedagogų požiūris į tarptautinės anglų kalbos mokymą ir interkulturinės komunikacijos ugdymą ,  p. 152.
  Visas tekstas

 • Bronislava Grigaitė, Giedrė Leonaitė
  Rašytinės kalbos, mąstymo, brandumo mokyklai ikimokykliniame amžiuje sąsajos ,   p. 160.
  Visas tekstas

 • Živilė Arnašienė
  Gimtosios kalbos ir svetimosios kalbos mokymo (si) sąsajos pradinėje mokykloje,  p. 165.
  Visas tekstas

 • Gintaute Žibėnienė, Edita Kavaliauskienė
  Darbo rinkos profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas Lietuvoje ,  p. 172.
  Visas tekstas

Kronika

 • Vytautas Šernas
  Studijų modernizavimo modelio beieškant ,  p. 183.
  Visas tekstas

 • Marija Barkauskaitė, Rimantas Kontvainas
  Didaktinė kompetencija - tai kompetencijų formavimas studijų metu, jų perkėlimas į profesinę veiklą bei nuolatinis tobulinimas veikloje,  p. 188.
  Visas tekstas

 • Remigijus Vitkauskas
  Monografija apie žmogaus ugdymą muzika ,  p. 192.
  Visas tekstas

 • Vilija Lukošūnienė
  ES remia andragogų praktikų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo modelio kūrimą ir įgyvendinimą Lietuvoje ,  p. 194.
  Visas tekstas

Informacija apie autorius, p. 196

© Lietuvos edukologijos universitetas