Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2007, T. 87,
         Turinys

 • Rimantas Želvys
  Konkurencija tarp aukštųjų mokyklų - teoriniai modeliai ir plėtotės galimybės, p. 7.
  Visas tekstas
 • Gerd-Bodo von Carlsburg, Martina Meller
  Konkurencija tarp aukštųjų mokyklų - teoriniai modeliai ir plėtotės galimybės, p. 13.
  Visas tekstas
 • Antanas Kiveris
  Pedagogų rengimo reglamento projektas: patirtis ir perspektyvos (2), p. 20.
  Visas tekstas
 • Barbara Jezierska
  Pedagogų ir švietėjų profesinių kompetencijų atkūrimas, p. 28.
  Visas tekstas
 • Kęstutis Kardelis, Saulius Šukys, Lidija Ušeekienė, Rima Ališauskienė
  Aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojų požiūrio į institucijos veiklą ir akademines vertybes raiška, p. 33.
  Visas tekstas
 • Nijolė Čiučiulkienė, Aldona Augustinienė, Nijolė Bankauskienė
  Šiuolaikinių mokytojo kompetencijų raiška mokymo diskurse, p. 42.
  Visas tekstas
 • Ona Tijunėlienė
  Kūrybiškai dirbančio mokytojo kalbos bruožai, p. 49.
  Visas tekstas
 • Inga Steiblytė, Palmira Pečiuliauskienė
  Aukštųjų mokyklų dėstytojų ir padalinių vadovų informacinis raštingumas kaip ikt kompetencijos pagrindas, p. 59.
  Visas tekstas
 • Renaldas Gužas
  Mokytojo ir mokinio vaidmenų kaita edukacinės paradigmos virsmo sąlygomis, p. 64.
  Visas tekstas
 • Toma Lileikienė, Vilma Milašiūnaitė
  Psichologiniai mokytojo ir mokinių santykių aspektai: mokymosi sunkumus patiriančių mokinių požiūris, p. 71.
  Visas tekstas
 • Alvyra Galkienė, Asta Cijūnaitienė
  Mokymo metodų taikymo veiksmingumas ir populiarumas, p. 77.
  Visas tekstas
 • Kristina Tomaševska
  Etikos mokytojų taikomų mokymo(-si) metodų, siekiant mažinti socialinę atskirti mokykloje, veiksmingumas, p. 86.
  Visas tekstas
 • Nijolė Cibulskaitė, Viktorija Sičiūnienė
  Matematikos pamokose mokytojų taikomi mokymo(si) būdai ir jų efektyvumas, p. 93.
  Visas tekstas
 • Birutė Žygaitienė
  VIII-X klasių mokinių iškalbos ugdymo per technologijų pamokas galimybės, p. 100.
  Visas tekstas
 • Aušra Kazlauskienė
  Statistinių gebėjimų ugdymo raiška Lietuvos ir užsienio pradinės mokyklos ugdymo turinyje, p. 107.
  Visas tekstas
 • Remigijus Vitkauskas
  Tautinis identitetas ir muzikinis ugdymas: problemos, paralelės, p. 112.
  Visas tekstas
 • Valdonė Indrašienė, Lina Grinytė
  Tėvų požiūris į profesinį orientavimą bendrojo lavinimo mokykloje, p. 119.
  Visas tekstas
 • Aldona Mazolevskienė, Sigita Montvilaitė
  Ikimokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų kalbų ugdymo realijos: Lietuvos patirtis pasauliniame kontekste, p. 126.
  Visas tekstas
 • Vytautas Gudonis, Martynas Rusteika, Rita Virbalienė
  Sutrikusios regos moksleivių profesiniai ketinimai, p. 132.
  Visas tekstas
 • Margarita Teresevičienė
  Išoriniai veiksniai, trukdantys suaugusiųjų mokymuisi, p. 141.
  Visas tekstas
 • Rokas Uscila
  Socialinių ir teisinių paslaugų teikimo nukentėjusiems asmenims probleminiai aspektai, p. 149.
  Visas tekstas

Kronika, p. 157

Informacija apie autorius, p. 175

© Lietuvos edukologijos universitetas