Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2008, T. 89,
         Turinys

 • Elvyda Martišauskienė
  Ugdomojo mokymo retrospektyva ir dabartis (V. Rajecko „ugdomojo Mokymo" ir konstruktyvizmo Paralelės), p. 11.
  Visas tekstas
 • Ramutė Bruzgelevičienė, Loreta Žadeikaitė
  Ugdymo paradigmų kaita XX-XXI a. Sandūroje - unikalus Lietuvos Švietimo Istorijos reiškinys, p. 18.
  Visas tekstas
 • Rimantas Laužackas, Genutė Gedvilienė, Vidmantas Tūtlys, Daiva Juozaitienė
  Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai, p. 29.
  Visas tekstas
 • Giedra Marija Linkaitytė, Lineta Žilinskaitė
  Mokymosi visą gyvenimą idėjos įgyvendinimo perspektyva Lietuvoje, p. 45.
  Visas tekstas
 • Aurimas Marijus Juozaitis
  Pagrindinės kompetencijos andragogo profesinėje veikloje perspektyva Lietuvoje, p. 52.
  Visas tekstas
 • Jolanta Abramauskienė, Rasa Kirliauskienė
  Suaugusiųjų mokymosi motyvacija, p. 58.
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Kompiuterizuoto mokymo metodai pradedančiųjų mokytojų edukacinėje paktikoje, p. 64.
  Visas tekstas
 • Vitolda Sofija Glebuvienė, Aldona Lucija Tarasonienė
  Šiuolaikinės informacinės technologijos ir vaikų žaidimai, p. 70.
  Visas tekstas
 • Jūratė Paulionytė
  Būsimųjų pradinių klasių mokytojų gebėjimo piešti ypatumai, p. 75.
  Visas tekstas
 • Vilija Salienė
  Dalykinės kalbos gebėjimų ugdymo teorinės Prielaidos aukštosiose, p. 82.
  Visas tekstas
 • Violeta Gevorgianienė, Alvyra Galkienė, Vilija Grincevičienė
  Verslumo gebėjimų raiška kryptingo ugdymo sąlygomis, p. 82.
  Visas tekstas
 • Irena Zaleskienė, Loreta Žadeikaitė
  Mokytojų požiūris į verslumo ugdymo prielaidas , p. 99.
  Visas tekstas
 • Auridas Pekauskas, Gedutė Grigaliūnaitė
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių teisinio ugdymo turinio bendrojo lavinimo mokykloje analizė, p. 107.
  Visas tekstas
 • Valdonė Indrašienė, Violeta Suboč
  Sociopedagoginės pagalbos vaikams, patyrusiems mokymosi nesėkmes, prielaidos, p. 115.
  Visas tekstas
 • Ilona Norgėlienė, Bronislava Grigaitė
  Vaikų psichologinio konsultavimo įtaka agresyvaus elgesio kaitai, p. 115.
  Visas tekstas
 • Margarita Pileckaitė-Markovienė, Jolita Paukštytė, Tomas Lazdauskas
  Judėjimo negalią turinčių 12-16 metų paauglių vidinės darnos ir elgsenos ypatumai, p. 130.
  Visas tekstas
 • Vida Palubinskienė
  Judėjimo negalią turinčių 12-16 metų paauglių vidinės darnos ir elgsenos ypatumai, p. 139.
  Visas tekstas
 • Aurimas Medonis, Vincentas Blauzdys
  Žinių poreikis ir poveikis fizinei savimokai, p. 145.
  Visas tekstas
 • Juozas Vytautas Uzdila
  Šeimotyros kaip dalyko Poveikis studentų matrimonialinėms nuostatoms, p. 151.
  Visas tekstas
 • Dalia Marija Stančienė, Juozas Žilionis
  Dialogo transformacija klasikinėje ir krikščioniškoje Paideia'oje, p. 161.
  Visas tekstas
 • Saulius Matulis
  Ateitininkų organizacijos istorinė raida ir dabarties problemos, p. 168.
  Visas tekstas
© Lietuvos edukologijos universitetas