Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2011, T. 102,

         Turinys

Pratarmė, p. 5.

I. aukštojo mokslo kaitos tendencijos

 • Vida Navickienė
  Aukštojo koleginio mokslo misijos kaitos ir plėtros tendencijos, p. 9.
  Change and development tendencies of higher college education mission, p. 15.
  Visas tekstas
 • Ingrida Baranauskienė, Vaiva Bukauskienė, Aistė Valaikienė
  Aukštojo koleginio mokslo misijos kaitos ir plėtros tendencijos, p. 16.
  Assessment of quality assurance in studies of higher education from the students' point of view, p. 23
  Visas tekstas
 • Liutauras Degėsys
  Ugdymo fenomenų analizės problemos, p. 25.
  Problems of analysis of phenomena of education , p. 33.
  Visas tekstas

II. inovatyvių metodų taikymas ugdymo procese

 • Kristina Kaluinaitė, Jurgita Šumskaitė, Rita Mikučionytė
  Interpretavimo reikšmė xi-xii klasių mokinių kritinio mąstymo ugdymui, p. 37.
  The Interpretation 's Meaning of the Development of Critical Thought in the 11th and 12th grades , p. 43.
  Visas tekstas
 • Kazimieras Pyragas, Angelė Borodinienė
  Kai kurios darbo su nemotyvuotais mokiniais sinergetinės problemos, p. 44.
  Some synergistic problems with unmotivated students, p. 51.
  Visas tekstas
 • Rasa Ercmonienė-Varnė
  Paauglių pagarbos jausmo ugdymas teatro pratybomis: sociokultūrinės tolerancijos lyginamasis tyrimas, p. 52.
  Comparative research of lithuanian and foreign teenagers tolerance based on respect conducted during theatre tolerance teaching lessons in a discourse, p. 59.
  Visas tekstas
 • Oksana Kietavičienė
  Ugdomojo vadovavimo taikymas kaip edukacinės praktikos naujovė mokant technologijų pagrindinėje mokykloje, p. 61
  Applying of coaching as a novelty of education practice in teaching technologies at comprehensive school, p. 67
  Visas tekstas
 • Dalia Survutaitė, Rasa Nedzinskaitė
  Mokyklų išorinio vertinimo organizavimas ir vykdymas : pedagogų nuomonė, p. 68
  Research on educators' attitude towards organisation and implementation of external school assessment, p. 73
  Visas tekstas
 • Valdonė Indrašienė, Odeta Merfeldaitė
  Inovacijoms palankios mokyklos aplinkos kūrimo prielaidos Utenos savivaldybėje, p. 74.
  Prerequisites for an innovation -driven school environment in Utena municipality, p. 79.
  Visas tekstas
 • Rasa Braslauskienė, Sada Petružienė, Regina Saveljeva
  Socialinę pedagogiką studijuojančiųjų požiūris į karjerą ir profesinį pašaukimą, p. 81.
  Attitude of those, studying social pedagogy, towars the carrier and professional vocation, p. 86.
  Visas tekstas
 • O. Yanushkevichiene, S. Kriegman and N. Phillips
  An investigation of the activities of undegaduate student' work by using statistical methods, p. 87.
  Studentų aktyviųjų mokymosi veiksnių tyrimas taikant statistinius metodus, p. 93.
  Visas tekstas
 • Valentina Dagienė, Inga Žilinskienė
  Mokymosi veiklos samprata skaitmeninėje plotmėje, p. 94.
  Understanding of learning activities in the digital context, p. 102.
  Visas tekstas
 • Regina Subotkevičienė, Saulius Stanaitis
  Geografijos mokytojo žinių, gebėjimų ir vertybių ypatumai, p. 104.
  Specific knowledge, skills and values of teachers of geography, p. 114.
  Visas tekstas
 • Jolanta Lasauskienė
  Muzikos mokytojo kompetencijos europos kvalifikacijų sandaroje, p. 116.
  Competencies of music teacher in the european qualification framework , p. 122.
  Visas tekstas
 • Vida Palubinskienė
  Sutartinių mokymo svarba bendrojo lavinimo mokykloje , p. 124.
  The importance of training polyphonic sutartinės at secondary schools, p. 129.
  Visas tekstas
 • Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė
  The individual vocal expression in future music teacher's personal competence development, p. 130.
  Individuali vokalinė raiška ugdant būsimų muzikos mokytojų asmenines kompetencijas, p. 134.
  Visas tekstas
 • Stasė Ustilaitė, Leticija Cvetkova
  Šeimų, auginančių neįgalius vaikus, pozityvi patirtis, p. 135.
  Positive experience of families raising children's with disability , p. 141.
  Visas tekstas

Kronika, p. 143

© Lietuvos edukologijos universitetas