Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN  2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 279004


    Išleisti tomai


     
 
Išleisti tomai

Nuo 1962 m. iki 1999 m. žurnalas  vadinosi
"Pedagogika ir psichologija".
 Išleisti tomai.

Visateksčiais straipsniais naudotis galima tik mokslo, studijų ir savišvietos tikslais. Cituojant kūrinius turi būti nurodytas kūrinio autorius/autoriai ir informacijos šaltinis."
Rektoriaus 2006 m. balandžio 10 d. Įsakymas Nr. 1-254

© Lietuvos edukologijos universitetas