Žmogus ir žodis

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 1822-7805

Studentų g. 39, LT-08106, Vilnius


    Išleisti tomai


     

"Visateksčiais straipsniais naudotis galima tik mokslo, studijų ir savišvietos tikslais.
Cituojant kūrinius turi būti nurodytas kūrinio autorius/autoriai ir informacijos šaltinis."
Rektoriaus 2006 m. balandžio 10 d. Įsakymas Nr. 1-254

© Lietuvos edukologijos universitetas